Jesteś tutaj:Strona główna>ARCHIWUM>XV Walne Zgromadzenie
środa, 06 kwiecień 2016 14:18

XV Walne Zgromadzenie

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Serdecznie zapraszamy, wszystkich członków Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, na XV Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 21 kwietnia w siedzibie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, „Dom Darmstadt” Stary Rynek 8. I termin XV Walnego Zgromadzenia wyznaczony został na godz. 14:30, natomiast II termin (zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu IGRP) na godz. 15:00. Zebranie będzie przebiegało według poniższego porządku:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i przywitanie Gości.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia IGRP

5. Przyjęcie Porządku Obrad.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego IGRP – dyskusja.

8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności statutowej - dyskusja.

9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Izby z działalności statutowej - dyskusja.

10. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej.

11. Przedstawienie projektu rocznego Budżetu IGRP na 2016 rok – dyskusja.

12. Przedstawienie Planu Pracy IGRP w 2016 roku – dyskusja.

PRZERWA

13. Wybory uzupełniające do Zarządu IGRP

14. Wybory uzupełniające do Rady Izby

15. Wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego Izby

16. Omówienie i rozpatrzenie sprawy dotyczącej ponownego rozpoznania deklaracji członkowskiej firmy SoftHard S.A.

17. Rozpatrzenie postulatów skierowanych przez Wojewodę do IGRP w trybie nadzoru.

18. Przyjęcie Uchwał w sprawie:

A. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IGRP;

B. zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu IGRP z działalności statutowej;

C. zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Izby z działalności statutowej;

D. zatwierdzenia rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

E. udzielenia absolutorium dla Zarządu IGRP

F. zatwierdzenia rocznego Budżetu IGRP na 2016 rok

G. ponownego rozpoznania deklaracji członkowskiej firmy SoftHard S.A.

H. rozpatrzenia postulatów skierowanych przez Wojewodę do IGRP w trybie nadzoru

I. Planu Pracy IGRP na rok 2016

J. uzupełnienia składu Zarządu IGRP

K.uzupełnienia składu Rady Izby

L. uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego Izby

19. Wolne wnioski.

20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Zgodnie z §21 ust. 1 Statutu IGRP prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- członkom zwyczajnym,

- członkom nadzwyczajnym,

- członkom honorowym, którym przysługuje prawo zabierania głosu w dyskusji.

Serdecznie zapraszamy.

Czytany 1829 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 19 kwiecień 2016 14:26

Jesteśmy na Facebooku! IGRP