Tylko Chcieć...

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego oprócz działalności na rzecz płockich przedsiębiorstw zajmuje się również funkcjonowaniem akcji charytatywnej „Tylko Chcieć…”. Stanowiąc wspólnotę przedsiębiorców, którym nie obca jest troska o potrzebujących, okazujmy naszą pomoc. Razem możemy nieść pomoc dużo skuteczniej, niż każdy z osobna. 

Wystarczy Tylko Chcieć…

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

Jan Paweł II

 

 

Nasza aktywność charytatywna jest idealnym przykładem na to, jak połączyć działalność gospodarczą ze społeczną. Od 2009 roku działamy na rzecz potrzebujących zamieszkujących subregion płocki. Nasza pomoc oparta jest o własne środki finansowe, darowizny w postaci finansowej i rzeczowej, licytacje oraz zbiórki dobroczynne, np. przy okazji dorocznego Płockiego Balu Niepodległościowego. Wszystkie pozyskane środki gromadzone są na koncie bankowym i nie są obciążone żadnymi kosztami administracyjnymi. W następnej kolejności zostają przekazane osobom potrzebującym, w formie finansowej bądź rzeczowej. Nasi podopieczni zawsze doceniają ten wspaniały gest i pozwalają nam cieszyć się ich radością. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie bardzo chętnie przyłączają się do akcji i pomagają spełniać marzenia. To wielki czyn, a wymaga tak niewiele…

Zapraszamy również Państwa do aktywnego uczestnictwa. Okażmy dzieciom serce poprzez swoją szczodrość oraz chęć niesienia pomocy innym. Wnieśmy w ich życie, trochę radości i uśmiechu. Niech uwierzą, że miłość i wrażliwość czyni możliwym to, co niemożliwe.


Nasza pomoc…

  • Przekazanie środków finansowych, uzyskanych podczas licytacji „aukcja przedmiotów niezwykłych”, dla Zuzi Strzeszewskiej chorej na ostrą białaczkę szpikową. Pieniądze zostały przeznaczone na leczenie oraz rehabilitację.
  • Darowizny w postaci finansowej oraz rzeczowej dla Ośrodków Opiekuńczo- Wychowawczych w Płocku, Gostyninie i Szczutowie.
  • Bożonarodzeniowe zbiórki pieniędzy dla osób potrzebujących.
  • Przekazanie środków finansowych, uzyskanych podczas licytacji w trakcie VII Płockiego Balu Niepodległościowego, dla Julki chorującej na rybią łuskę pęcherzową oraz cierpiącej na dziecięce porażenie mózgowe. Pieniądze z przeznaczeniem na rehabilitację, zakup leków, opatrunków oraz specjalistycznych maści.

Jesteśmy na Facebooku! IGRP