Jesteś tutaj:Strona główna>Szkolnictwo zawodowe IGRP>Czerwiec 2012 - Informacje o projekcie „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie”

Czerwiec 2012 - Informacje o projekcie „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie”

„Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/2011

Liderem i Beneficjentem Projektu jest Powiat Gostyniński. Projekt realizowany  w partnerstwie z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku. 

Działania skierowane są do 170 uczniów z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego i Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dwóch szkół powiatu gostynińskiego. Projekt, który realizowany jest od 01.04.2012 do 31.10.2013r. służyć będzie podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W ramach projektu uczestnicy objęci są bezpłatnym wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego, co przyczyni się do przełamania barier związanych z wejściem na rynek pracy.

Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów poprzez zapewnienie bezpłatnego wsparcia dodatkowego w zakresie kursów zawodowych takich jak:

Barman – sommelier, uczniowie poznają zasady przygotowywania potraw i napojów. Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy w restauracji oraz polskiego rynku gastronomicznego.

Barman-kelner, celem jest nabycie wiedzy i umiejętności przygotowywania sal konsumenckich, technologii sporządzania potraw, obsługi przyjęć, podawania potraw i napojów.

Diagnostyka komputerowa, celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostyki instalacji pojazdów samochodowych, układów elektronicznych w pojazdach, obsługi systemów diagnostycznych.

Kosztorysowanie, celem jest nabycie wiedzy i umiejętności kosztorysowania, wiedzy w zakresie procesu inwestycyjnego, zasad przedmiarowania i obmiarowania .

Księgowość, program Rewizor, Płatnik, Symfonia- nabycie umiejętności z zakresu obsługi programów księgowych, ewidencjonowania, systemu podatkowego.

Animator czasu wolnego + wychowawca kolonijny , celem kursu jest nabycie umiejętności organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji zajęć w placówce wypoczynku, planowanie pracy wychowawczo- opiekuńczej.

Programowanie/projektowanie stron www, nauka narzędzi do tworzenia witryn internetowych, podstawy formatowania witryn animowanych, programowania w języku HTML.

Uczestnicy kursów otrzymali odpowiednie zaświadczenia/certyfikaty ukończenia kursu.

Projekt zakłada również praktyki zawodowe dostosowane do kierunków kształcenia, tj.:

• technik pojazdów samochodowych

• technik budownictwa

• technik żywienia i gospodarstwa domowego

• technik hotelarstwa

• technik ekonomista

• technik elektronik

• technik obsługi turystycznej

 

Jesteśmy na Facebooku! IGRP