Izba Gospodarcza Regionu Płockiego - Czerwiec 2012 - Informacje o projekcie „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie” cialis sans ordonnance
Jesteś tutaj:Strona główna>Szkolnictwo zawodowe IGRP>Czerwiec 2012 - Informacje o projekcie „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie”

Czerwiec 2012 - Informacje o projekcie „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie”

„Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/2011

Liderem i Beneficjentem Projektu jest Powiat Gostyniński. Projekt realizowany  w partnerstwie z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku. 

Działania skierowane są do 170 uczniów z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego i Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dwóch szkół powiatu gostynińskiego. Projekt, który realizowany jest od 01.04.2012 do 31.10.2013r. służyć będzie podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W ramach projektu uczestnicy objęci są bezpłatnym wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego, co przyczyni się do przełamania barier związanych z wejściem na rynek pracy.

Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów poprzez zapewnienie bezpłatnego wsparcia dodatkowego w zakresie kursów zawodowych takich jak:

Barman – sommelier, uczniowie poznają zasady przygotowywania potraw i napojów. Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy w restauracji oraz polskiego rynku gastronomicznego.

Barman-kelner, celem jest nabycie wiedzy i umiejętności przygotowywania sal konsumenckich, technologii sporządzania potraw, obsługi przyjęć, podawania potraw i napojów.

Diagnostyka komputerowa, celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostyki instalacji pojazdów samochodowych, układów elektronicznych w pojazdach, obsługi systemów diagnostycznych.

Kosztorysowanie, celem jest nabycie wiedzy i umiejętności kosztorysowania, wiedzy w zakresie procesu inwestycyjnego, zasad przedmiarowania i obmiarowania .

Księgowość, program Rewizor, Płatnik, Symfonia- nabycie umiejętności z zakresu obsługi programów księgowych, ewidencjonowania, systemu podatkowego.

Animator czasu wolnego + wychowawca kolonijny , celem kursu jest nabycie umiejętności organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji zajęć w placówce wypoczynku, planowanie pracy wychowawczo- opiekuńczej.

Programowanie/projektowanie stron www, nauka narzędzi do tworzenia witryn internetowych, podstawy formatowania witryn animowanych, programowania w języku HTML.

Uczestnicy kursów otrzymali odpowiednie zaświadczenia/certyfikaty ukończenia kursu.

Projekt zakłada również praktyki zawodowe dostosowane do kierunków kształcenia, tj.:

• technik pojazdów samochodowych

• technik budownictwa

• technik żywienia i gospodarstwa domowego

• technik hotelarstwa

• technik ekonomista

• technik elektronik

• technik obsługi turystycznej

 

Czym jest IGRP?

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 2003 roku. Zrzesza (na zasadzie dobrowolności) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu płockiego- powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki oraz miasto Płock. Czytaj dalej...

Jak dołączyć do IGRP?

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność zgodną z wymaganiami określonymi w Statucie IGRP. Zatem przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Izby należy zapoznać się szczegółowo ze Statutem. Jeśli są spełnione określone tam warunki, należy wypełnić deklarację członkowską, która jest dostępna do pobrania. Czytaj dalej...

Jesteśmy na Facebooku! IGRP

Jesteśmy na Twitterze! IGRP_

Adecco # # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
#  alt=
# # # #
# # # #
# # #