Izba Gospodarcza Regionu Płockiego - Aktualności cialis sans ordonnance
Jesteś tutaj:Strona główna>Aktualności>Izba Gospodarcza Regionu Płockiego - Aktualności

W dniu 25 kwietnia 2006 r. odbyło się V Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Podczas WZ gościliśmy członków Izby oraz przedstawicieli lokalnych władz.

W trakcie obrad, Prezes Izby - Pan Jan Brudnicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności Zarządu, a następnie udzieliło Zarządowi absolutorium. Walne Zgromadzenie podjęło łącznie 13 uchwał, wśród nich również uchwały o uzupełnieniu składu Rady Głównej oraz Sądu Koleżeńskiego.
Pan Adam Sierocki (PPH ANNA) oraz Pan Krzysztof Chojnacki SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców Zgoda zostali wybrani przez WZ na członków Rady Głównej, natomiast do Sądu Koleżeńskiego WZ powołało Pana Stanisława Pietrzaka (SZKŁOBUD)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia jest dostępny do wglądu dla członków Izby w biurze IGRP.

Strona 49 z 49

Czym jest IGRP?

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 2003 roku. Zrzesza (na zasadzie dobrowolności) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu płockiego- powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki oraz miasto Płock. Czytaj dalej...

Jak dołączyć do IGRP?

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność zgodną z wymaganiami określonymi w Statucie IGRP. Zatem przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Izby należy zapoznać się szczegółowo ze Statutem. Jeśli są spełnione określone tam warunki, należy wypełnić deklarację członkowską, która jest dostępna do pobrania. Czytaj dalej...

Jesteśmy na Facebooku! IGRP

Jesteśmy na Twitterze! IGRP_

Adecco # # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
#  alt=
# # # #
# # # #
# # #