Jesteś tutaj:Strona główna>Kompendium przedsiębiorcy>Pojedynczy Punkt Kontaktowy - gdzie znaleźć informacje?

 

MOGĘ ZNALEŹĆ INFORMACJE (dla: przedsiębiorców, obywateli, pracodawców, pracowników, urzędników)
-    Opisy procedur
-    Sytuacje życiowe
-    Właściwe instytucje
-    Rejestry publiczne

OPISY PROCEDUR

Na stronie internetowej www.eu-go.gov.pl znajdziemy wiele zakładek ze słowem kluczowym „procedury”. Najbardziej popularna to „znajdź procedurę”. Po kliknięciu w zakładkę otwiera nam się wyszukiwarka, zaplanowana w krokach. Po wpisaniu słowa kluczowego lub chociaż części nazwy procedury, pokazują nam się wyniki. Lista zazwyczaj jest długa i mamy możliwość znalezienia interesującego nas wątku, gdyż kategorii jest bardzo dużo.
Po kliknięciu na interesujący nas temat, wyskakują nam bardzo istotne informacje jak np. data publikacji i aktualizacji materiału – dzięki temu wiemy, czy dane nie są przedawnione; w ramach jakiego projektu procedura jest udostępniona, przez jakie organy przygotowany jest opis. Mamy również możliwość wyboru miejsca prowadzenia działalności i tym samym sprawdzenia możliwości elektronicznej realizacji procedury. Poniżej podane są dane ogólne, cele procedury, ustawowy czas realizacji, PKD i uczestników procedury. Dalej mamy bardzo wyraźnie określoną drogę realizacji dalszych procedur i składania wniosków.
W zakładce mamy również zawarte warunki: wejściowe, czyli jakie wymagania musi spełniać, niezbędne dokumenty do dostarczenia oraz uwagi i dodatkowe informacje.
Najważniejsza sprawa na samym końcu, czyli PRZEBIEG PROCEDURY. Opisany w nim jest krok po kroku system działania i niezbędna dokumentacja, terminy i uczestnicy – wymagane na każdym etapie. Idąc zgodnie z zaleceniami, niczego nie przeoczymy.
Szczegółowe informacje: http://www.eu-go.gov.pl/opisy-procedur/wyszukiwarka/

SYTUACJE ŻYCIOWE


Osoby, które po raz pierwszy planują rozpocząć działalność gospodarczą, często już na etapie pomysłu zmagają się z wieloma pytaniami. Główne wątpliwości dotyczą samych procedur prowadzących do rejestracji działalności gospodarczej. Przeciętny przedsiębiorca w Polsce podlega wielu rozmaitym obowiązkom prawnym, z którymi związana jest konieczność realizacji odpowiednich procedur administracyjnych. Dotyczy to zarówno osób, które po raz pierwszy planują rozpocząć działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących już własny biznes. Często borykają  się oni z wieloma wątpliwościami, próbując znaleźć odpowiedź na wydawałoby się proste pytania: „jakie procedury administracyjne mnie dotyczą?” oraz „jak i gdzie mogę je wykonać?”. 
W zakładce „sytuacje życiowe” przyszli i obecni przedsiębiorcy mogą znaleźć wyjaśnienia, jak krok po kroku otworzyć własną firmę w konkretnej branży (np. otworzyć zakład fryzjerski, biuro podróży, przewóz osób i towarów etc.). Informacje  o sytuacjach życiowych to rodzaj poradnika - asystenta przedsiębiorcy, który w związku z konkretną „sytuacją życiową”, jest zobowiązany do wykonania szeregu czynności i interakcji z różnymi podmiotami, w tym przede wszystkim z urzędami administracji publicznej.
Informacje i wskazówki dotyczące formalności niezbędnych do realizacji w określonych przez użytkownika sytuacjach życiowych prezentowane są w postaci listy procedur niezbędnych do załatwienia (opis procedury i sposobu jej załatwienia – powyżej) oraz artykułów zawierających treści dotyczące określonej sytuacji. Docelowo opisy procedur będą połączone z e-usługami, które umożliwią realizację konkretnej sprawy/procedury administracyjnej przez Internet w zależności od przygotowania danego urzędu. Nawet jeżeli dany urząd nie będzie umożliwiał realizacji procedury elektronicznie, to przedsiębiorca otrzyma pełny zestaw informacji – co, gdzie, jak i przy użyciu jakiego formularza załatwić. System pomoże też w wypełnianiu formularzy podobnie do rejestru CEIDG (www.firma.gov.pl)


Dla przykładu poniżej opis sytuacji życiowej - Otwieram biuro podróży:


•    Warunki wstępne
•    Rejestracja działalności gospodarczej
   o    Założenie działalności gospodarczej
      -    Wybór formy spółki i jej rejestracja
      -    Sprawy podatkowe oraz księgowość
      -    Ubezpieczenia społeczne i zatrudnianie pracowników
         •    Zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  o    Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
     -    Zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
•    Konto firmowe
  o    Założenie konta firmowego
•    Sprawy związane z budynkiem/lokalem
  o    Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  o    Wykonywanie robót budowlanych
  o    Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
•    Publiczne odtwarzanie muzyki/abonament RTV
  o    Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
  o    Abonament radiowo-telewizyjny
•    Uzyskanie ubezpieczeń lub gwarancji oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej
•    Inne obowiązki


WŁAŚCIWE INSTYTUCJE


W tej zakładce mamy możliwość znalezienia odpowiednich instytucji, skategoryzowanych poprzez rodzaj ich działalności. Są to np. instytucje centralne, urzędy skarbowe, sądy, oddziały ZUS, Cechy i Izby Gospodarcze (w tym Izba Gospodarcza Regionu Płockiego) oraz Urzędy Miast i Gmin. Możemy posłużyć się listą kategorii oraz mapą, na której zaznaczamy jaki obszar nas interesuje. Dodatkowo, jest możliwość dodania odpowiedniej instytucji, jeśli nie ma jej na liście.


REJESTRY PUBLICZNE


W zakładce rejestrów publicznych znajdziemy informacje dotyczące m.in. ksiąg wieczystych, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, rejestrów prowadzonych przez UOKiK, rejestry prowadzone w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, Rejestru Operatorów Pocztowych, Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, rejestrów i ewidencji na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, rejestru polskich adwokatów w Internecie oraz Krajowego Rejestru Karnego.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Znajdują się w niej informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność w Polsce. Dostęp do tych danych jest bezpłatny - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP, REGON lub KRS. CEIDG prowadzi minister właściwy ds. gospodarki.


Zadaniem CEIDG jest
•    ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
•    udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie
•    umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego
•    umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.


Więcej informacji: www.ceidg.gov.pl, www.firma.gov.pl, Ministerstwo Gospodarki

Jesteśmy na Facebooku! IGRP