Izba Gospodarcza Regionu Płockiego - Pojedynczy Punkt Kontaktowy - gdzie znaleźć informacje? cialis sans ordonnance
Jesteś tutaj:Strona główna>Kompendium przedsiębiorcy>Pojedynczy Punkt Kontaktowy - gdzie znaleźć informacje?

 

MOGĘ ZNALEŹĆ INFORMACJE (dla: przedsiębiorców, obywateli, pracodawców, pracowników, urzędników)
-    Opisy procedur
-    Sytuacje życiowe
-    Właściwe instytucje
-    Rejestry publiczne

OPISY PROCEDUR

Na stronie internetowej www.eu-go.gov.pl znajdziemy wiele zakładek ze słowem kluczowym „procedury”. Najbardziej popularna to „znajdź procedurę”. Po kliknięciu w zakładkę otwiera nam się wyszukiwarka, zaplanowana w krokach. Po wpisaniu słowa kluczowego lub chociaż części nazwy procedury, pokazują nam się wyniki. Lista zazwyczaj jest długa i mamy możliwość znalezienia interesującego nas wątku, gdyż kategorii jest bardzo dużo.
Po kliknięciu na interesujący nas temat, wyskakują nam bardzo istotne informacje jak np. data publikacji i aktualizacji materiału – dzięki temu wiemy, czy dane nie są przedawnione; w ramach jakiego projektu procedura jest udostępniona, przez jakie organy przygotowany jest opis. Mamy również możliwość wyboru miejsca prowadzenia działalności i tym samym sprawdzenia możliwości elektronicznej realizacji procedury. Poniżej podane są dane ogólne, cele procedury, ustawowy czas realizacji, PKD i uczestników procedury. Dalej mamy bardzo wyraźnie określoną drogę realizacji dalszych procedur i składania wniosków.
W zakładce mamy również zawarte warunki: wejściowe, czyli jakie wymagania musi spełniać, niezbędne dokumenty do dostarczenia oraz uwagi i dodatkowe informacje.
Najważniejsza sprawa na samym końcu, czyli PRZEBIEG PROCEDURY. Opisany w nim jest krok po kroku system działania i niezbędna dokumentacja, terminy i uczestnicy – wymagane na każdym etapie. Idąc zgodnie z zaleceniami, niczego nie przeoczymy.
Szczegółowe informacje: http://www.eu-go.gov.pl/opisy-procedur/wyszukiwarka/

SYTUACJE ŻYCIOWE


Osoby, które po raz pierwszy planują rozpocząć działalność gospodarczą, często już na etapie pomysłu zmagają się z wieloma pytaniami. Główne wątpliwości dotyczą samych procedur prowadzących do rejestracji działalności gospodarczej. Przeciętny przedsiębiorca w Polsce podlega wielu rozmaitym obowiązkom prawnym, z którymi związana jest konieczność realizacji odpowiednich procedur administracyjnych. Dotyczy to zarówno osób, które po raz pierwszy planują rozpocząć działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących już własny biznes. Często borykają  się oni z wieloma wątpliwościami, próbując znaleźć odpowiedź na wydawałoby się proste pytania: „jakie procedury administracyjne mnie dotyczą?” oraz „jak i gdzie mogę je wykonać?”. 
W zakładce „sytuacje życiowe” przyszli i obecni przedsiębiorcy mogą znaleźć wyjaśnienia, jak krok po kroku otworzyć własną firmę w konkretnej branży (np. otworzyć zakład fryzjerski, biuro podróży, przewóz osób i towarów etc.). Informacje  o sytuacjach życiowych to rodzaj poradnika - asystenta przedsiębiorcy, który w związku z konkretną „sytuacją życiową”, jest zobowiązany do wykonania szeregu czynności i interakcji z różnymi podmiotami, w tym przede wszystkim z urzędami administracji publicznej.
Informacje i wskazówki dotyczące formalności niezbędnych do realizacji w określonych przez użytkownika sytuacjach życiowych prezentowane są w postaci listy procedur niezbędnych do załatwienia (opis procedury i sposobu jej załatwienia – powyżej) oraz artykułów zawierających treści dotyczące określonej sytuacji. Docelowo opisy procedur będą połączone z e-usługami, które umożliwią realizację konkretnej sprawy/procedury administracyjnej przez Internet w zależności od przygotowania danego urzędu. Nawet jeżeli dany urząd nie będzie umożliwiał realizacji procedury elektronicznie, to przedsiębiorca otrzyma pełny zestaw informacji – co, gdzie, jak i przy użyciu jakiego formularza załatwić. System pomoże też w wypełnianiu formularzy podobnie do rejestru CEIDG (www.firma.gov.pl)


Dla przykładu poniżej opis sytuacji życiowej - Otwieram biuro podróży:


•    Warunki wstępne
•    Rejestracja działalności gospodarczej
   o    Założenie działalności gospodarczej
      -    Wybór formy spółki i jej rejestracja
      -    Sprawy podatkowe oraz księgowość
      -    Ubezpieczenia społeczne i zatrudnianie pracowników
         •    Zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  o    Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
     -    Zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
•    Konto firmowe
  o    Założenie konta firmowego
•    Sprawy związane z budynkiem/lokalem
  o    Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  o    Wykonywanie robót budowlanych
  o    Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
•    Publiczne odtwarzanie muzyki/abonament RTV
  o    Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
  o    Abonament radiowo-telewizyjny
•    Uzyskanie ubezpieczeń lub gwarancji oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej
•    Inne obowiązki


WŁAŚCIWE INSTYTUCJE


W tej zakładce mamy możliwość znalezienia odpowiednich instytucji, skategoryzowanych poprzez rodzaj ich działalności. Są to np. instytucje centralne, urzędy skarbowe, sądy, oddziały ZUS, Cechy i Izby Gospodarcze (w tym Izba Gospodarcza Regionu Płockiego) oraz Urzędy Miast i Gmin. Możemy posłużyć się listą kategorii oraz mapą, na której zaznaczamy jaki obszar nas interesuje. Dodatkowo, jest możliwość dodania odpowiedniej instytucji, jeśli nie ma jej na liście.


REJESTRY PUBLICZNE


W zakładce rejestrów publicznych znajdziemy informacje dotyczące m.in. ksiąg wieczystych, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, rejestrów prowadzonych przez UOKiK, rejestry prowadzone w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, Rejestru Operatorów Pocztowych, Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, rejestrów i ewidencji na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, rejestru polskich adwokatów w Internecie oraz Krajowego Rejestru Karnego.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Znajdują się w niej informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność w Polsce. Dostęp do tych danych jest bezpłatny - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP, REGON lub KRS. CEIDG prowadzi minister właściwy ds. gospodarki.


Zadaniem CEIDG jest
•    ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
•    udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie
•    umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego
•    umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.


Więcej informacji: www.ceidg.gov.pl, www.firma.gov.pl, Ministerstwo Gospodarki

Czym jest IGRP?

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 2003 roku. Zrzesza (na zasadzie dobrowolności) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu płockiego- powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki oraz miasto Płock. Czytaj dalej...

Jak dołączyć do IGRP?

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność zgodną z wymaganiami określonymi w Statucie IGRP. Zatem przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Izby należy zapoznać się szczegółowo ze Statutem. Jeśli są spełnione określone tam warunki, należy wypełnić deklarację członkowską, która jest dostępna do pobrania. Czytaj dalej...

Jesteśmy na Facebooku! IGRP

Jesteśmy na Twitterze! IGRP_

Adecco # # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
#  alt=
# # # #
# # # #
# # #