Jesteś tutaj:Strona główna>Kompendium przedsiębiorcy>Zaczynamy pisać, pierwsze trzy elementy biznes planu

 

Dzisiaj opiszemy trzy pierwsze elementy budowy dobrego biznesplanu, a są to: streszczenie, czyli krótki opis przedsięwzięcia, charakterystyka przedsiębiorstwa oraz charakterystyka produktu.

1.    Streszczenie, czyli krótki opis przedsięwzięcia.

Streszczenie jest jedną z najistotniejszych rzeczy w biznes planie i lekkomyślne jego przygotowanie może mieć niezbyt miłe skutki – zwyczajnie może zniechęcić inwestora.
Większość z nich otwarcie przyznaje, że czyta na początku streszczenie, potem przechodzi od razu do informacji finansowej i dopiero, jeżeli pozytywnie oceni te dwie części, przechodzi do czytania pozostałych. Streszczenie więc jest tym elementem biznes planu, który ma za zadanie złapać zainteresowanie czytającego. To od niego zależy, czy potencjalni partnerzy będą chcieli dalej zagłębiać się w projekt, czy od razu odłożą go na miejsce. Musi być rzeczowy i sensowny. Założenie jest takie, że wstęp ma zainteresować inwestora i trzeba go napisać w taki sposób, aby zechciał zainwestować w nasz pomysł. Musi ono być napisane tak, aby samo w sobie dawało obraz przedsięwzięcia, jego podstawowych założeń i uzasadniało dlaczego według nas ono się powiedzie. Pomysł musi być opisany jasno i przejrzyście, ze wskazaniem na czynniki świadczące o jego potencjale oraz szansach realizacji i rozwoju. W streszczeniu powinny być zawarte informacje takie jak:

□    Cel przedsięwzięcia
□    Potrzebne środki finansowe
□    Opis produktu/usługi
□    Określone rynki docelowe
□    Potencjalni klienci
□    Dane finansowe

Nie należy zagłębiać się w szczegóły, gdyż będą zawarte w następnych rozdziałach. Streszczenie powinno być esencją zawierającą wszystkie najważniejsze elementy biznesplanu. Jeśli inwestor zechce zerknąć na dalsze strony biznes planu, możemy to już uznać za połowę sukcesu, gdyż zainteresował się naszym pomysłem. Streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron i najlepiej jest je napisać na samym końcu – wtedy mamy pełen obraz naszego przedsięwzięcia.

2.    Charakterystyka przedsiębiorstwa.

W tej części należy zawrzeć dane dotyczące firmy, takie jak:
□    Nazwa firmy
□    Forma prawna
□    Dane teleadresowe
□    Przedmiot działalności

Powinniśmy dodać jeszcze historię firmy (jeśli taka jest), misję i cele, a także posiadane zasoby. Mogą być w formie finansowej lub rzeczowej. To musi ukazać, że mamy też coś swojego, co chcemy wnieść do przedsiębiorstwa i że nie boimy się zainwestować własnych środków w ten biznes. Opis ten nie powinien być zbyt długi, ale za to szczegółowy i dokładny. Powinniśmy przywiązywać dużą wagę do szczegółów, bo są one niezwykle istotne.

3.    Charakterystyka produktu

Jak sama nazwa wskazuje, w tym punkcie powinniśmy skupić się na dokładnym przedstawieniu produktu lub usługi, które mamy lub będziemy mieli do zaoferowania. To jest miejsce, w którym musimy szczegółowo opisać wszystkie dane dotyczące towaru. Nie wolno ominąć takich punktów jak: opis produktowy, sposób wytwarzania, przewaga konkurencyjna, korzyści dla klientów, przepisy prawne, droga rozwoju produktu. W skrócie mówiąc: wszystkie dane, jakie posiadamy o naszym produkcie – od samego początku do końca. Również drobiazgowo, bo to też będzie brane pod uwagę przy ocenie biznes planu i samego biznesu. Im obszerniej ten punkt będzie opisany, tym większa dla nas korzyść i szansa, że przypadnie do gustu inwestorom. Będą mieli pełne wyobrażenie produktu, bez żadnych wątpliwości.

Już jutro kolejne trzy punkty poprawnego pisania biznes planu, zapraszamy.

Jesteśmy na Facebooku! IGRP