Jesteś tutaj:Strona główna>Kompendium przedsiębiorcy>Zasoby ludzkie, rynek, konkurencja oraz strategia merketingowa i sprzedażowa w biznes planie

Dziś zajmiemy się opisem kolejnych jakże istotnych elementów biznes planu, czyli: zasobami ludzkimi, rynkiem i konkurencją oraz strategią marketingową i sprzedażową. Zapraszamy!

4. Zasoby ludzkie

Zgodnie z naukami o zarządzaniu, o potencjale firmy stanowią jej pracownicy. Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest skupienie swojej uwagi na ludziach, którzy będą razem z nami tworzyć biznes. W rozdziale „zasoby ludzkie” biznes planu powinniśmy dokładnie opisać swoich pracowników, ich kwalifikacje, obowiązki w firmie, ścieżkę kariery, politykę płacową, strukturę firmy, narzędzia kontroli wobec pracowników oraz system motywacyjny w firmie. Jeśli korzystamy również z pracowników spoza firmy, też należy o tym poinformować. Zasada jest taka: im poważniej i rzetelniej podejdziemy do tego punktu, tym poważniej zostaniemy odebrani. Ważne jest, aby pisać prawdę – prawdopodobnie i tak wszystko zostanie sprawdzone. Pracownicy są dla firmy bardzo ważnym zasobem – to od nich między innymi zależy sukces firmy i całego przedsięwzięcia. I właśnie dlatego również oni mogą zaważyć nad powodzeniem projektu. Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że to nie pomysł a ludzie są najważniejsza częścią przedsięwzięcia. To od nich zależy jak założone cele zostaną zrealizowane. Najlepszy pomysł bez odpowiednich ludzi jest niewiele wart.

Odbiorca biznesplanu chce poznać kompetencje zespołu zarządzającego oraz pracowników, którzy będą realizować przedstawiony w biznesplanie projekt. Musimy więc przedstawić w tej części wszelkie informacje o posiadanych zasobach ludzkich tak aby, czytający biznesplan miał pełen obraz potencjału osobowego firmy. 


Dobrze by było poświęcić trochę więcej czasu na opis motywacji pracowników. W naszym biznes planie przedstawmy działania, które będą miały na celu zwiększenie zaangażowania naszego personelu. Istnieją różne sposoby podnoszenia aktywność pracowników jak np: systemy prowizyjne, wyznaczanie celów i nagradzanie ich realizacji, przyznawanie pracownikom akcji firmy. Wybrany przez nas system motywacji powinniśmy dokładnie opisać i uzasadnić.


5. Rynek i konkurencja


Ten rozdział naszego biznes planu poświęcony jest opisowi docelowego rynku oraz przyszłej konkurencji w naszej branży. Powinniśmy rzetelnie opisać tę kategorię i niczego nie wybielać, ani nie koloryzować. Nawet jeśli rynek jest wymagający i trudny do zdobycia – należy o tym wspomnieć. Przedsiębiorca musi znać konkurencję i radzić sobie z nią. Rzadko zdarza się, aby przedsiębiorstwo w ogóle nie miało konkurencji, ale jeśli tak jest, to lepiej być przygotowanym na jej pojawienie się w przyszłości. Trzeba zabezpieczyć się na każdą ewentualność, aby rywale nie zaskoczyli nas i nie zabrali nam wypracowanego udziału rynkowego. Należy stale monitorować konkurencję i rynek jako całość. Jest to dobry moment do opisania naszej przewagi nad innymi firmami o podobnym profilu oraz pokazania naszych mocnych punktów. Szczerość i pomysłowość będzie na pewno doceniona. Analiza rynku ma na celu zaprezentowanie  środowiska w jakim działa lub będzie działać  firma.


Ważnym elementem jest również wytypowanie oraz opisanie grupy potencjalnych klientów. Musimy pokazać, co mamy im do zaoferowania i dlaczego to my, a nie konkurencja będziemy dla nich lepszym wyborem. W tym punkcie należy również opisać segmentację rynku, obecnie panujące tendencje, charakterystykę konkurencji oraz bariery do pokonania związane z wejściem na rynek.


Jeśli chcemy odnieść sukces w biznesie, powinniśmy posiadać w swojej ofercie to, czego oczekują klienci. Pozornie proste stwierdzenie, lecz jest trudne w realizacji i przede wszystkim dogłębna analiza klienta może przynieść powodzenie. Podczas opisywania potencjalnych odbiorców przedstawmy kim są i jak są rozmieszczeni na rynku. Warto również zaznaczyć, czy stanowią oni jednostki czy całe grupy. W tym miejscu warto byłoby uzasadnić, dlaczego klienci będą nabywać właśnie nasz produkt, a nie konkurencji.


6. Strategia marketingowa i sprzedażowa


W tym punkcie biznes planu należy szczegółowo opisać swoje cele dotyczące strategii marketingowej i sprzedażowej. Wszystkie nasze działania i zamierzenia należy poprzeć prawdziwymi danymi z analizy rynku i konkurencji, które przeprowadziliśmy w poprzednim rozdziale. Po pierwsze, im bardziej będzie ona spójna z sytuacją na rynku tym większe ma szanse na sukces. Po drugie, Adresat biznes planu weryfikuje strategię pod kątem jej szans na sukces, należy więc tą część napisać tak aby było widać, że powiedzie się na opisanym wyżej rynku. Najbardziej popularnym, a zarazem bardzo skutecznym podejściem do tworzenia strategii marketingowej, jest marketing mix. Przedstawia on strategię marketingową w 4 perspektywach. Nazwa 4P pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw poszczególnych elementów marketing mix:


1.    Produkt (Product)
2.    Cenę (Price)
3.    Dystrybucję (Placement)
4.    Promocję (Promotion)


Dla sektora usług, ten model rozwinięty jest o dodatkowe:


5.    Ludzie (People)
6.    Proces (Process)
7.    Świadectwo materialne (Physical Evidence)


Tak więc drobiazgowo należy opisać wszystkie swoje zamiary dotyczące produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Na pewno ten punkt zajmie więcej miejsca w naszym biznes planie niż inne, jednak należy pamiętać, że nasza koncepcja, poparta aktualnymi analizami rynku, może być najmocniejszym punktem, działającym na naszą korzyść.


Już jutro zapraszamy do zapoznania się z ostatnią częścią naszego cyklu pt. BIZNES PLAN.

Jesteśmy na Facebooku! IGRP