Zapraszamy na kolejne spotkanie Business Meeting w Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego 15 października (czwartek) o godz. 9.00!

Business Meeting to nowa propozycja IGRP.

Jeśli:
– chcesz podzielić się swoimi sukcesami,
– chcesz wymienić swoje poglądy,
– poznać nowych ludzi,
– poznać bliżej członków IGRP, ich firmę, pracę i usługi,
– szukasz kontaktów,
– potrzebujesz inspiracji,
– potrzebujesz pomocy dla swojej firmy,
lub po prostu chcesz spędzić czas w biznesowym towarzystwie,

to zapraszamy, zapisz się już dziś!
Na kolejne spotkanie Business Meeting, które odbędzie się w formule online (program ZOOM) 15 października o godzinie 9.00 zaprosiliśmy przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Temat prezentacji:
Pakiet pomocy BGK dla firm dotkniętych skutkami pandemii Covid-19
1. Rola BGK w rozwiązaniach tarczy antykryzysowej
2. Z jakich instrumentów wsparcia mogą skorzystać MŚP?
3. Środki unijne w walce ze skutkami kryzysu dotykającego MŚP

Spotkanie będzie przebiegało według następującego planu:

LP DZIAŁANIE KTO CZAS (min.)
1 Przywitanie Uczestników BUSINESS MEETING PROWADZACY BM 2
2 Przywitanie Prelegenta PROWADZACY BM 1
3 Cel spotkania PROWADZACY BM 2
4 Słowo przedstawiciela Zarządu i/lub Rady IGRP PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU/RADY 2
5 Raport Biura IGRP z wykonywanych czynności PROWADZACY BM 2
6 Przedstawienie się Uczestników BUSINESS MEETING KAŻDY UCZESTNIK

KAŻDY UCZESTNIK

1 MINUTA

7 Przedstawienie tematu BUSINES MEETENG PROWADZACY BM/ ZAPROSZONY PRELEGENT 1
8 Mini „szkolenie” dla uczestników ZAPROSZONY PRELEGENT 15
9 Wypowiedzi uczestników według przydzielonego porządku KAŻDY UCZESTNIK

KAŻDY UCZESTNIK

2 MINUTY

10 Podsumowanie BUSINESS MEETING PROWADZACY BM 2
11 Podziękowanie za udział i zaproszenie na kolejne spotkanie BUSINESS MEETING PROWADZACY BM 1

Zapisy na spotkanie: mailowo: biuro@igrp.com.pl, tel.: 508 591 408.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie Business Meeting, koniecznie z filiżanką porannej kawy!

fb icon