Nowa pomoc dla firm. Dla kogo 5 tys. zł dotacji czy nowe postojowe?

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę – to główne rozwiązania – przygotowanego m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. Po przegłosowaniu w środę przez Sejm senackich poprawek, parlament zakończył nad nią prace i tarcza branżowa będzie przesłana do podpisu prezydenta.

Przepisy te pomogą firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. W tym: gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, turystycznej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, edukacyjnej, transportowej i pralniczej.

 Które branże otrzymają pomoc?

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże:
– gastronomiczną,
– kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),
– sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
– sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),
– turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
– transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),
– edukacyjną,
– cateringową,
– usług pralniczych.

Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to:

– sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
– sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
– sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
– sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
– restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
– ruchome placówki gastronomiczne,
– pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
– przygotowywanie i podawanie napojów,
– działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
– działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
– działalność fotograficzna,
– wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
– działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
– pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
– działalność fizjoterapeutyczna,
– działalność paramedyczna,
– działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny,
– działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
– działalność obiektów sportowych,
– działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
– pozostała działalność związana ze sportem,
– działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
– działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
– pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
– pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
– działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
– działalność związana z projekcją filmów,
– pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
– pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
– nauka języków obcych,
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
– działalność obiektów kulturalnych,
– działalność muzeów,
– sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
– działalność taksówek osobowych (w zakresie zwolnienia ze składek ZUS),
– pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
– przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
– działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
– pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
– pozostała działalność związana ze sportem (np. przewodnicy górscy),
– pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
– działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
– działalność organizatorów turystyki.

Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej

Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to:
– zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,
– jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,
– dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł,
– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące,
– zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Rozwiązania tarczy branżowej dotyczą 3 miesięcy. Jeśli będzie to konieczne, w odpowiednim czasie rząd podejmie decyzje o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców. Możliwe będzie też poszerzenie pomocy o kolejne branże. Wydłużona zostanie też możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych. Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, nadal mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mogą to zrobić do 30 czerwca 2021 r.

Obecne przepisy ustawy antycovidowej z marca br. nie wskazują wprost terminu zakończenia naborów wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców. Oznacza to, że na wydatkowanie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań w 2020 r. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy mają czas do 31 grudnia 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

fb icon