Z początkiem stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Celem regulacji jest ustanowienie jednolitych standardów magazynowania odpadów, co ma ograniczyć negatywny wpływ tej działalności na środowisko. Dotyczy to niemal każdego wytwórczy odpadów. Sprawozdanie odpadowe za 2020 rok należy złożyć do 15 marca 2021 roku.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zaprasza na szkolenie z cyklu Szkolenie z Ekspertem:

BAZA DANYCH O ODPADACH W ASPEKCIE USTAWY O ODPADACH
– WYMAGANIA PRAWNE W GOSPODARCE ODADAMI, SPRAWOZDAWCZOŚĆ – Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Naucz się jak prowadzić ewidencję odpadów w BDO zgodnie z prawem. Ewidencja odpadów, sprawozdawczość i wzory dokumentów.

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia sprawozdania to między innymi:
– Producent, importer i  nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna,
– Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach takie jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej, producenci kosmetyków, huty szkła, zakłady produkcyjne pakujące swoje wyroby, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy towarów w opakowaniach, eksporterzy towarów w opakowaniach i wiele innych
– Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w reklamówki, objęte opłatą recyklingową,
– Wprowadzający na rynek krajowy produkty tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn)
– Podmioty będące producentami pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (np. komisy samochodowe sprowadzające pojazdy z zagranicy)
– Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym np. producenci urządzeń elektronicznych z dziedziny medycyny, automatyki przemysłowej, energetyki, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. urządzeń AGD, RTV);
– Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii, akumulatorów (w tym tych zamontowanych w produktach lub w pojeździe np. przywóz z zagranicy zabawek, zegarków, pojazdów/maszyn zawierających akumulator), o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
– Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie realizacji ustawy z dnia 13 września 1999 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  2. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie magazynowania wytworzonych odpadów
  3. Ewidencja odpadów w systemie BDO
  4. Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami (termin sprawozdania 2021.03.15)
  5. Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami (termin sprawozdania 2021.03.15)
  6. Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat (termin sprawozdania 2021.03.31)
  7. KOBIZE (termin sprawozdania 2021.02.28)

Szkolenie poprowadzi Ekspert z zakresu ochrony środowiska Pani Kinga Komadowska.

TERMIN SZKOLENIA: 09.03.2021 r. godz. 8.00-15.00 SZKOLENIE W FORMULE ONLINE (program ZOOM)

KOSZT SZKOLENIA: 

Członkowie IGRP: 300,00 zł + VAT
Pozostali uczestnicy: 360,00 zł + VAT

ZAPISY NA SZKOLENIE: za pośrednictwem formularza https://igrp.com.pl/zapisz-sie-na-szkolenie/ do dnia 08.03.2021

Kontakt w sprawie szkolenia: Biuro Izby Gospodarczej Regionu Płockiego 508591408, biuro@igrp.com.pl

fb icon