W Senacie RP został powołany Senacki Zespół ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zespół tworzą senatorowie X kadencji zajmujący się zagadnieniami mającymi wpływ na sytuację mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm.

Celem Zespołu będzie działanie na rzecz wsparcia gospodarczej aktywności oraz ekonomicznej siły i rozwoju przedsiębiorstw MŚP. Zakres zadań dotyczyć będzie wszelkich spraw mających wpływ na stan i rozwój firm działających we wszystkich sektorach i branżach gospodarki. Przy Zespole zostanie także powołana grupa ekspertów.

Przewodniczącym Zespołu został Pan Senator Adam Szejnfeld. Pan Senator, współpracując z izbami gospodarczymi, zaprasza również IGRP do współpracy i prosi o zgłaszanie propozycji tematów czy zagadnień dotyczących problematyki mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, którymi wspomniany Zespół powinien zająć się w pierwszej kolejności.

Prosimy Państwa o przysyłanie do nas wszystkich propozycji tematów, zagadnień, problemów, uwag do naszego biura mailem – biuro@igrp.com.pl lub przez zakładkę kontakt. Będą one zebrane przez nas i przesłane w piśmie do Biura Senatora i Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Mamy nadzieję, że uda nam się również zorganizować spotkanie z Panem Senatorem, bądź przedstawicielem Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Czekamy na Państwa wiadomości do 8 października br.

Poniżej załączamy:

Regulamin Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Protokół 2. posiedzenia Zespołu – 20.07.2021 r.

Protokół 1. posiedzenia Zespołu – 10.06.2021 r.

fb icon