Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
zapraszają na organizowane wydarzenia w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości!

 

9 listopada, godz. 10.00
„Polski Ład, czyli nowy porządek w firmie”

Wspólnie z POMORSKI Kancelaria Adwokat Michał Pomorski oraz ŁSSE – Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zapraszamy na webinar.
W pierwszej części spotkania Adwokat Michał Pomorski przedstawi wybrane zagadnienia z tematu „Polski Ład, czyli nowy porządek w firmie”, m.in.:

– Nowe obciążenia dla osób zatrudnionych i rozliczających się na podstawie skali podatkowej;
– Obciążenia osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o skalę podatkową lub w ramach podatku liniowego;
– Możliwości działalności ryczałtowej;
– Rozliczanie najmu mieszkań;
– Stosowanie „ukrytej dywidendy”;
– Czym jest nowy CIT estoński.

W drugiej części spotkania przedstawiciel Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przybliży temat „Wsparcia dla nowych inwestycji” z naciskiem na zasady udzielania pomocy w formie zwolnienia z podatku dochodowego. ŁSSE udziela wsparcia w postaci zwolnienia z podatku CIT dla osób prawnych/ PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z nową inwestycją.
Rodzaje wspieranej działalności:
– działalność produkcyjna,
– nowoczesne usługi dla biznesu (IT/BPO/SSC),
– działalność badawczo-rozwojowa.

Obowiązuje prosta procedura:
– należy złożyć wniosek i biznesplan do ŁSSE
– uzyskać Decyzję o Wsparciu
– zainwestować w rozwój swojej firmy
– można skorzystać wówczas z ulgi podatkowej nawet do 55% kosztów nowej inwestycji.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Bezpośredni link do spotkania zostanie przesłany uczestnikom po dokonaniu rejestracji na stronie https://polskilad-tp2021-w-i.konfeo.com/pl/groups
Szczegółowe informacje: Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, tel.: 24 364 99 89, e-mail: biuro@igrp.com.pl

10.11.2021 r., godz. 11:00
„Idea 3W – woda, wodór, węgiel”

Wspólnie z Region Mazowiecki Banku Gospodarstwa Krajowego zapraszamy na webinar „Idea 3W – woda, wodór, węgiel”.
Idea 3W wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją gospodarki w kierunku zeroemisyjności. Tworzy unikalny ekosystem sprzyjający rozwojowi technologii z obszaru wody, wodoru i węgla nieenergetycznego. Jej potencjał oparty jest także na sile kapitału społecznego. 3W – w ramach swojego formatu – buduje społeczność utalentowanych naukowców i studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych oraz odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego i instytucji finansowych. Idea 3W ma ambicję łączyć ze sobą innowacyjne rozwiązania naukowe, gospodarcze i legislacyjne. Może więc być niepowtarzalną szansą na budowanie rzeczywistej siły i wzmacnianie rozwoju Polski. Sprawy związane z transformacją gospodarki oraz dążeniem do zrównoważonego rozwoju już teraz budzą ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Dlatego też rozpoczynamy projekt od informowania środowiska naukowego, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego o możliwym nowym spojrzeniu na zagadnienia związane z wodą, wodorem i węglem.

Program spotkania:

11:00 – 11:15 Powitanie uczestników
Piotr Pokropek – Dyrektor Regionu Mazowieckiego BGK

11:15 – 11:50
Idea 3W – woda, wodór, węgiel w zrównoważonym rozwoju kraju – Przemysław Wilkiewicz – Menedżer do spraw sektora paliwowego BGK

11:50 – 12:15 Sesja pytań i odpowiedzi

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Bezpośredni link do spotkania zostanie przesłany uczestnikom po dokonaniu rejestracji na stronie https://idea3w-wodawodorwegiel-tp2021-k-i.konfeo.com/

Szczegółowe informacje: Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, tel.: 24 364 99 89, e-mail: biuro@igrp.com.pl

10.11.2021 r., godz. 13:00
„Cyberbezpieczeństwo w firmie”

Wspólnie z NASK – Państwowym Instytutem Badawczym oraz ŁSSE – Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zapraszamy na webinar.
W pierwszej części spotkania eksperci Państwowego Instytutu Badawczego opowiedzą o „Cyberbezpieczeństwie w firmie”, wskażą jak rozpoznać zagrożenie w sieci i jak się przed nim bronić. Wyjaśnią, czemu tak naprawdę służy wykradanie danych – co prowadzi do pojęcia kradzieży cyfrowej tożsamości. Przedsiębiorcy powinni zrozumieć, że cyberprzestępstwa coraz częściej dotyczą właśnie firm. I co gorsze, obecna sytuacja pandemiczna wcale nie poprawia sytuacji. Powód? Pracownicy korzystają z systemów firmowych, ale często z własnego domu. A to wyraźnie obniża poziom bezpieczeństwa. To spore wyzwanie i należy mieć tego świadomość. O szczególnej wartości tego spotkania świadczy fakt, że jest ono przygotowane we współpracy z NASK. A to instytucja, która została powołana do walki z cyberprzestępstwami i dbania o poprawę bezpieczeństwa danych w sieci. Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu, reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacja działań w tym obszarze.

W drugiej części spotkania przedstawiciel Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przybliży temat „Wsparcia dla nowych inwestycji” z naciskiem na zasady udzielania pomocy w formie zwolnienia z podatku dochodowego. ŁSSE udziela wsparcia w postaci zwolnienia z podatku CIT dla osób prawnych/ PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z nową inwestycją.

Rodzaje wspieranej działalności:
– działalność produkcyjna,
– nowoczesne usługi dla biznesu (IT/BPO/SSC),
– działalność badawczo-rozwojowa.

Obowiązuje prosta procedura:
– należy złożyć wniosek i biznesplan do ŁSSE
– uzyskać Decyzję o Wsparciu
– zainwestować w rozwój swojej firmy
– można skorzystać wówczas z ulgi podatkowej nawet do 55% kosztów nowej inwestycji.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Bezpośredni link do spotkania zostanie przesłany uczestnikom po dokonaniu rejestracji na stronie https://cyberbezpieczenstwo-tp2021-w-i.konfeo.com/pl/groups

Szczegółowe informacje: Dział Rozwoju i Marketingu, e-mail:szkolenia@pppt.pl; tel. 24 364 45 30

Wydarzenia organizowane przez Członka IGRP – Dorotę Mejri GROWTH ZONE

12.11.2021 r., godz. 9.00-15:00 Dom Darmstadt, Płock
LIDER Z KLASĄ – ETYKIETA W BIZNESIE

Biznes to przede wszystkim relacje. To jakie wrażenie robimy na ludziach, nasze poczuciu pewności siebie i szacunek w relacjach biznesowych przekładają się na jakość naszego biznesu. Chcemy być́ postrzegani jako osoby kompetentne, atrakcyjne, kulturalne i profesjonalne. Znajomość zasad, panujących w biznesie, obycie i odpowiedni poziom kultury, to przepustka do nowych kontaktów, wysokiej jakości relacji biznesowych i ogromnej satysfakcji z pracy. Kiedy stawiamy przed sobą ambitne cele w dynamicznej rzeczywistości, warto sięgnąć do fundamentów budowania kultury biznesu.  Realizując wielkie wyzwania  nie warto popełniać elementarnych błędów.

Podczas szkolenia dowiesz się: • Jak się̨ przedstawić́, podać́ rękę̨, wizytówkę.• Jak się ubrać do pracy, znając zawodowy Dress Code, psychologię koloru i zasady wywierania pierwszego wrażenia. • Jak się zachować przy stole na biznesowym lunchu i kolacji.• Jak wznieść toast i na czym polega akceptacja win.• Jakich zwrotów używać w rozmowach telefonicznych i w korespondencji internetowej. • Jak wygląda hierarchia biznesowa i na czym polega precedencja. • Jak się zachować w kontaktach zagranicznych. 

Link do rejestracji:  https://lider-z-klasa-tp2021-w.konfeo.com/

12.11.2021 r., godz. 9.00-15:00 Dom Darmstadt, Płock
FIRMA PRZYSZŁOŚCI TO FIRMA BEZ STRACHU

Rzeczywistość VUCA, w swojej zmienności, złożoności i nieprzewidywalności, wymaga od nas, abyśmy łączyli swoje umiejętności i dzielili się wiedzą. Żaden pojedynczy pracownik nie jest w stanie samodzielnie rozwiązywać złożonych problemów i spełniać oczekiwań coraz bardziej wymagających klientów. Skoro musimy łączyć nasze kompetencje, ważniejsze niż kiedykolwiek staje się to, aby ludzie chcieli dzielić się informacjami, pomysłami i obawami. Żeby mieli odwagę i ochotę zabierać głos w swoich zespołach i w organizacjach.
Żeby to było możliwe, w organizacji potrzebny jest klimat bezpieczeństwa psychicznego. Pozwala on podejmować ryzyko interpersonalne w sytuacjach, które są bardzo ważne dla organizacji, a jednocześnie wymagają od pracownika pokonania wielu wewnętrznych wątpliwości. Jeśli uzna on, że wypowiadając się w danej sprawie, stawia na szali zbyt dużo, będzie wolał milczeć.

W trakcie warsztatów porozmawiamy o tym:
•Dlaczego pracownicy boją się zabierać głos w organizacji?•Jakie sa konsekwencje braku bezpieczeństwa psychicznego dla organizacji.•Jak budować bezpieczne, pod względem psychicznym, środowisko pracy – kulturę otwartości i kulturę feedbacku.•Jaka jest rola lidera w budowaniu bezpieczeństwa psychologicznego pracowników – przykłady działań wspierających budowanie klimatu otwartości.

Link do rejestracji: https://firma-bez-strachu-tp2021-w.konfeo.com/

12.11.2021 r., godz. 9.00-12:00 Dom Darmstadt, Płock
LIDER JUTRA – MĄDRY PRZEWODNIK

Liderzy jutra to Przewodnicy. Znają swoje zespoły, organizację, klientów, a przede wszystkim samych siebie. Korzystają z wiedzy psychologicznej i narzędzi coachingowych. Tworzą i prowadzą zespoły w zgodzie z wartościami.  Są świetnymi słuchaczami i potrafią myśleć systemowo. Ich autorytet jest  naturalną konsekwencją tego, kim są w codziennym życiu swoich ludzi i organizacji. Mają wiedzę, ale przede wszystkim mądrość. Rozwijają siebie i innych członków zespołu, bo wiedzą, ile znaczy rozwój.
W trakcie warsztatów poszerzysz wiedzę i poznasz metody, przydatne w pracy lidera przyszłości.

Tematyka warsztatów: Model STORY BRAND 7 Donalda Millera w odniesieniu do roli Lidera Przyszłości.•Budowanie roli i autorytetu lidera- w oparciu o sprawowaną funkcję, cechy osobowości, wiedzę ekspercką  i umiejętność angażowania zespołu. Rola lidera w ujęciu Piramidy Dilts’a•Style przywództwa wg metodologii Daniela Golemana•Elementy mentoringu i coachingowego stylu przywództwa – z wykorzystaniem  metody mocnych pytań Merylee Adams.•Narzędzia coachingowe pomocne w pracy lidera: Koło Biznesu, Siatka Celu, Praca z Obawą, Pytania Coachingowe.

Link do rejestracji: https://liderjutra-tp2021-w.konfeo.com/

fb icon