Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
Plac Stary Rynek 5 lok. 6A (wejście od ulicy Bielskiej)
09-400 Płock

Przedmiotem działania Agencji Rewitalizacji Starówki jest prowadzenie działalności budowlanej i usługowej w imieniu własnym lub na warunkach zlecenia albo agencji w następujących dziedzinach:

  • budowanie nowych budynków oraz przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów istniejących ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych strategią rewitalizacji Starówki
  • wynajem, wydzierżawianie oraz użyczanie nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółki
  • nabywanie budynków mieszkalnych
  • administrowanie, zagospodarowanie i utrzymywanie nieruchomości
  • współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie opracowania planu socjalnego dla mieszkańców obszaru staromiejskiego, łagodzącego skutki społeczne związane z procesem rewitalizacji (t.j. utraty mieszkań, problemem mieszkań zastępczych, rotacyjnych itp.)
  • uczestniczenie w realizacji inwestycji miejskich prowadzonych na terenie objętym rewitalizacją jako inwestor lub inwestor zastępczy.

ars.plock.pl
https://pl-pl.facebook.com/arsplock

fb icon