Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
BHP-Service
09-407 Płock
ul. Otolińska 21 lok. 207 II p.
(budynek Vectry)

Firma istnieje od 1992 r. świadcząc usługi w Płocku, miastach ościennych jak i poza terenem województwa mazowieckiego. Obsługuje firmy z różnych branż w zakresie pełnienia obowiązków służby BHP, ale również zajmuje się doradztwem z zakresu prawa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi postępowania powypadkowe, odszkodowawcze oraz szkolenia BHP. Pomaga firmom w realizacji zaleceń wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną i może reprezentować firmy przed tymi organami. Dokonuje oceny ryzyka zawodowego. Oferuje również usługi w zakresie tworzenia aktów prawa wewnętrznego, dotyczących bezpieczeństwa pracy. Proponujemy współpracę, licząc na obustronną satysfakcję.

www.bhp-plock.pl/

fb icon