Kancelaria Podatkowa „Jowita” s.c.
Padlewskiego 4/ lok.107
09-400 Płock

Kancelaria świadcząca usługi z zakresu udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Prowadzi, w imieniu klienta księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz udziela im pomocy w tym zakresie.

fb icon