Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Plac Celebry Papieskiej 1
09-400 Płock

Spółka miejska zajmująca się krzewieniem kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta Płock, mająca również za zadanie utrzymanie obiektów sportowych, prowadzenie sekcji sportowych.

mosirplock.pl
facebook.com/mosirplock/

fb icon