SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Przemysłowa 31
09-400 Płock

Spółka od 40 lat prowadzi działalność na rynku lokalnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Swoją ofertą obejmuje systemy odbioru i zagospodarowania odpadów stałych, ciekłych, przemysłowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz utrzymanie terenów zielonych jak i selektywną zbiórkę odpadów.

pgkplock.pl

 

fb icon