Projekt adresowany jest zarówno do Pracodawców jak również pracowników firm, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego umożliwiającego sprawowanie opieki nad stażystami bądź praktykantami.

 Do udziału w projekcie zapraszamy firmy/osoby reprezentujące następujące branże:
– informatyczną
– gastronomiczną
– motoryzacyjną/mechaniczną
– fryzjerską/kosmetyczną

W ramach projektu uczestnikom gwarantujemy:
– kurs na Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu,
wsparcie doradcy zawodowego,
mobilność ponadnarodową tj. 5-dniowy wyjazd do Niemiec (+2 dni na podróż) dający możliwość obserwacji dualnego systemu kształcenia na rynku niemieckim.

Uczestnikom projektu zapewniamy również:
– materiały szkoleniowe,-poczęstunek podczas udziału w kursie IPNZ,
– badania lekarskie przed wyjazdem za granicę (dla osób z branży gastronomicznej i fryzjerskiej),
– ubezpieczenie NNWna wyjazddo Niemiec,
– transport za granicę i z powrotem plus transport lokalny w Niemczech,
– zakwaterowanie + wyżywienie w Niemczech,
– opiekuna grupy/tłumacza w Niemczech.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Biuro projektów udzieli szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock; tel. 24 286 94 40 lub 24 264 22 77
e-mail: projekty@zdz-plock.com.pl

https://zdz-plock.com.pl/zostan-instruktorem-praktycznej-nauki-zawodu/

fb icon