Dlaczego warto?

Warto się zrzeszać, integrować. Zawsze jedność stanowi siłę i grupa, która jest zatomizowana nie jest w stanie skutecznie bronić swoich nteresów. Szczególnie tak ważna grupa społeczna, jaką są przedsiębiorcy powinna być zgodna i stanowcza w wyrażaniu swoich opinii oraz w dążeniu do osiągania wytyczonych celów. Członkowie mają możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń i uzyskania wzajemnego wsparcia, a także możliwość rozwoju poprzez uczestniczenie w wielu merytorycznych działaniach.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego od 2003 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy. Godnie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera w dążeniach do wzrostu konkurencyjności. Członkostwo w Izbie daje możliwość nawiązania owocnych kontaktów biznesowych, poszerzenia rynków zbytu, a także podniesienia kompetencji kadry pracowników.

Podstawowe kierunki działalności Izby:

 • wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności
 • integracja Członków Izby
 • współpraca międzynarodowa przedsiębiorstw
 • promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży
 • propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie
 • wzmocnienie roli samorządu gospodarczego

Członkom Izby proponujemy:

 • szkolenia stacjonarne tematyczne oraz specjalne dedykowane dla firm, szkolenia wyjazdowe
 • szkolenia, spotkania informacyjne z przedstawicielami instytucji okołobiznesowych
 • pomoc i wsparcie przy pozyskiwaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • wsparcie firmy w organizacji wydarzeń
 • profesjonalne doradztwo – wstępne bezpłatne konsultacje z ekspertami firm członkowskich w zakresie m.in. prawa, rachunkowości, ochrony mienia, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, optymalizacji procesów i innych
 • promocję oferty firmy, reklamę
 • informacje przesyłane droga mailową dotyczące najważniejszych dla przedsiębiorców zmian dotyczących m.in. ubezpieczeń, podatków i innych 
 • publikację informacji, materiałów na stronie internetowej www.igrp.com.pl oraz na portalu Facebook
 • mailing i newslettery dotyczące wydarzeń i działalności firm członkowskich i Izby
 • kojarzenie biznesowe
 • oprogramowanie ZOOM na spotkania online
 • wynajem sal na spotkania, szkolenia
 • integrację środowiska biznesowego
 • cykliczne spotkaniach BUSINESS MEETING
 • wsparcie procesu rekrutacji
 • rekomendacje
 • Wizyty Studyjne – wizyty u członków Izby; wywiad z przedstawicielami firmy oraz dokumentacja fotograficzna w siedzibie członków

Masz pomysł, który moglibyśmy pomóc Ci zrealizować?

Skontaktuj się z nami!

fb icon