Jak dołączyć?

Firmy, które chcą przystąpić do Izby Gospodarczej Regionu Płockiego zapraszamy do kontaktu. Udzielimy wszystkich niezbędnych informacji.

Magdalena Matyszewska
p.o. Dyrektora Biura
tel: 24 364 99 89; 508 591 408
magdalena.matyszewska@igrp.com.pl

W celu przystąpienia do IGRP należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną skany dokumentów (deklaracja członkowska, klauzula informacyjna oraz ankieta dla członków).

Oryginały dokumentów należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
ul. Stary Rynek 8
09-400 Płock

Do pobrania

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

KLAUZULA INFORMACYJNA

ANKIETA DLA CZŁONKÓW

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

fb icon