Państwowa Inspekcja Pracy w Płocku

Współpraca w zakresie:

  • wymianie i upowszechnianiu informacji
  • podejmowanie wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych oraz promocyjnych zwiększających świadomość społeczną
  • ekspozycji materiałów informacyjnych oraz ich rozpowszechnianie za pomocą dostępnych środków komunikacji
  • wsparcia ekspertów-pracowników PIP w postaci możliwości otrzymania odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorców pytania w krótkim czasie
fb icon