Zapisz się na szkolenie

Szkolenie

Uczestnik szkolenia

Rodzaj szkolenia

Dane do faktury

Adres


Kontakt


Członkostwo IGRP

Zgody

Zapoznałam(łem) się z Warunkami uczestnictwa
Warunki uczestnictwa

Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora – Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, ul. Stary Rynek 8, 09-400 Płock, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostepnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej, chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących szkoleń, rozwoju spotkań i specjalnych ofert od Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Swoją zgodę mogę cofnąć w każdym czasie.

fb icon