Płockie Forum Biznesu

Płockie Forum Biznesu, największa impreza gospodarcza na Mazowszu. I edycja odbyła się 24 maja 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Dom Technika w Płocku. Jest to niepowtarzalne, nowoczesne wydarzenie biznesowe, łączące w jednym miejscu biznes z trzech miast i trzech powiatów. Płockie Forum Biznesu – to dzień firm sukcesu, czas prezentacji ich towarów i usług, tworzonych w naszym regionie – Płocku, Sierpcu czy Gostyninie. Podczas Forum przedsiębiorcy mają możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy, dyskutować o najważniejszych dla przedsiębiorców kwestiach, sprawach istotnych dla rozwoju regionu, a także problemach i wyzwaniach w prowadzeniu biznesu z punktu widzenia „przeciętnego przedsiębiorcy” a mieszkańcy możliwość poznania produktów i usług lokalnych firm. Patronat Honorowy nad Płockim Forum Biznesu objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Płockiego, Starosta Powiatu Gostynińskiego, Starosta Powiatu Sierpeckiego, Prezydent Miasta Płocka, Burmistrz Miasta Gostynina oraz Burmistrz Miasta Sierpc.

Płockie Forum Biznesu zostało podzielone na trzy Strefy:

1. STREFA PREZENTACJI – w strefie tej można było zapoznać się z ofertami firm działających w Płocku, Gostyninie i Sierpcu oraz w powiatach płockim, sierpeckim
i gostynińskim. Nawiązać relacje i kontakty biznesowe, zakupić produkty, a także dokonać degustacji niektórych z nich.

2. STREFA EKSPERTA – w strefie tej, zarówno przedsiębiorcy i osoby fizyczne mogli porozmawiać o problemach, trudnościach, zmieniających się przepisach
z pracownikami instytucji, które uczestniczą w prowadzeniu działalności gospodarczej – Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędów Pracy.

3. STREFA MERYTORYCZNA – w strefie tej była możliwość uczestniczenia w pięciu panelach dyskusyjnych, których tematyka dotyczyła wielu różnych zagadnień związanych
z przedsiębiorczością. Wszystkie panele wzbudziły ożywioną dyskusję między uczestnikami, zaowocowało to wieloma ciekawymi przemyśleniami, którymi dzielono się w kuluarach PFB.

Podsumowaniem Płockiego Forum Biznesu jest uroczysta Gala Biznesu, podczas której nagrodzone statuetkami i dyplomami zostają firmy i instytucje okołobiznesowe w kategoriach Prestiż, Wiarygodność, Zaufanie, Startup.

 

fb icon