Płocki Kongres Gospodarczy z udziałem Przedsiębiorców i ich Przedstawicieli organizowany jest w Partnerstwie z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, na bieżąco przekazuje przedsiębiorcom wszystkie ważne dla Nich informacje dotyczące różnych zakresów prowadzonej działalności. Kongres jest przy tym idealnym wydarzeniem. Podczas II Kongresu mieliśmy okazję gościć niekwestionowany autorytet w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, Pana Prof. Witolda Modzelewskiego.

 

fb icon