Akcje charytatywne i dobroczynne

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego chętnie włącza się w akcje charytatywne i działania wspomagające działalność dobroczynną na rzecz osób prywatnych i instytucji publicznych. W takich sytuacjach Izba zawsze może liczyć na pomoc zrzeszonych przedsiębiorców.

Najważniejsze działania w tym obszarze:

– 2012 rok – podczas VII Płockiego Balu Niepodległościowego w dn. 10.11.2012 r. została przeprowadzona akcja charytatywna „Tylko Chcieć” z licytacją przedmiotów, w której uczestniczyli goście Balu. Podczas licytacji udało się uzyskać kwotę 82 000,00 zł. Zebrane środki przekazywane zostały na rzecz 9 – letniej Julii Pietrzak, cierpiącej na chorobę genetyczną – rybią łyskę pęcherzową, będącej pod opieką Stowarzyszenia „Jestem”. Przekazane fundusze zostały wykorzystywane na rzecz leczenia, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych oraz wyjazdów rehabilitacyjnych dla Julii Pietrzak.

– 2014 – z okazji Świąt Bożego Narodzenia – akcja dla dzieci z Domu Dziecka w Płocku
i Gostyninie

– 2016 rok – z okazji Mikołajek – akcja na rzecz Oddziału Pediatrycznego Szpitala Św. Trójcy w Płocku

– 2020 rok – pomoc finansowa i rzeczowa przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego na rzecz płockich szpitali w związku z trudnym czasem walki z epidemią koronawirusa

– 2020 rok – z okazji Dnia Dziecka – akcja na rzecz Oddziału Neonatologicznego Szpitala Św. Trójcy w Płocku

 

fb icon