Misją Izby Gospodarczej Regionu Płockiego jest świadczenie pomocy swoim członkom
w obszarach ich aktywności gospodarczej, a także działanie na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców.
Ich satysfakcja jest dla Izby wyznacznikiem sukcesu.

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE! – zapraszamy na szkolenie informacyjne

Zapraszamy na szkolenie w formule online dotyczące prowadzonego naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr...

czytaj dalej

POSTAW NA ROZWÓJ I INNOWACJE – zapraszamy na warsztaty!

Wspólnie z Startup Academy zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań dla innowatorów i przedsiębiorców z Płocka i okolic. Celem spotkań jest poznanie potrzeb i oczekiwań lokalnych przedsiębiorców oraz zdiagnozowanie barier, z jakimi się mierzą, skalując swoje...

czytaj dalej

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE! – zapraszamy na szkolenie informacyjne

Zapraszamy na szkolenie w formule online dotyczące prowadzonego naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21. Celem szkolenia jest zapoznanie Beneficjentów z warunkami naboru w ramach Działania 3.3- Innowacje w MŚP, typ projektu: wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr...

ZMIANY W SYSTEMIE TAX FREE – Urząd Skarbowy informuje

Szanowni Państwo! 1 stycznia 2022 r. nastąpią zmiany systemu TAX FREE, związane z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana będzie polegać na wprowadzeniu w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE obowiązku elektronicznego obiegu dokumentów. Polska będzie kolejnym krajem w UE, który wprowadzi takie uregulowanie. Mają je już między innymi Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia. To ważny krok na drodze wdrażania...

30 – lecie MAZOWIECKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W CIECHANOWIE

Jubileuszowe spotkanie z okazji 30 - lecia MIG świętował w gronie przyjaciół i Izbowej rodziny. Uroczyste obchody odbyły się w plenerze przy ul. Różanej w Ciechanowie. Goście przybyli licznie. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych oraz izb gospodarczych z mazowsza. Odznaczono zasłużonych na przestrzeni lat dla MIG oraz uhonorowano sponsorów i przyjaciół MIG. Jednym ze sponsorów był Bank Gospodarstwa Krajowego który jest naszym Członkiem. Z ramienia Izby w uroczystościach wzięła...

lat pracujemy na sukces firm

dni zorganizowanych wydarzeń

godzin konsultacji naszych ekspertów

Anna Drzewiecka p.o. Dyrektora WUP Filia w Płocku

Współpraca z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego dotyczy realizacji wspólnych celów jakimi są m.in. dostarczanie zrzeszonym przedsiębiorcom właściwej informacji i wiedzy z zakresu obszaru rynku pracy i zmian na nim zachodzących. Dobrym przykładem takich działań było uczestnictwo Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku w „Płockim Forum Biznesu” organizowanym w 2019 r. przez IGRP, które charakteryzowało się  bardzo dobrą organizacją i profesjonalizmem. Umożliwiło nawiązanie wielu nowych kontaktów z pracodawcami jak również wymianę doświadczeń. Mamy nadzieję, że współpraca obu instytucji będzie dalej się rozwijać z efektem dla społeczeństwa.

Katarzyna Pachelska Rzeczoznawca SIMP Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego “SIMP-ZORPOT”, Płock

Polecam Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. Dzięki profesjonalnej pomocy pracowników Biura Izby przy wniosku dotyczącym KFSu, miałam możliwość podnieść swoje kwalifikacje w zakresie języka angielskiego. Naprawdę warto skorzystać z doświadczenia, wskazówek i rad fachowców.

Piotr Krakowski Przedsiębiorstwo „PIK” Materiały Budowlane Sp. z o.o. Sp.k.

Izba Gospodarcza to organizacja zrzeszająca najaktywniejsze firmy z naszego rejonu. Przynależność do niej od kilkunastu już lat pozwala mojej firmie na różnorodne kontakty biznesowe i społeczne, wymianę poglądów, jak również ciekawe spotkania tematyczne, imprezy integracyjne i szeroki wachlarz szkoleń dla moich pracowników. Dlatego też, rekomenduję gorąco firmom z rejonu płockiego przynależność do tej Organizacji.

Dorota Krajewska P.P.W. „OPTIMAL”

Organizacja szkoleń na wysokim poziomie, bardzo dobry kontakt z osobami zajmującymi się organizacją. Trenerzy zawsze profesjonalni – duża partia materiału przedstawiona w przystępny sposób. Dużo praktyki, możliwość rozwiązania problemów, które pojawiają się w codziennej pracy. Plus za indywidualne podejście do uczestników.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Stary Rynek 8, 09- 400 Płock

Tel.: +48 24 364 99 89

Email: biuro@igrp.com.pl

fb icon