Misją Izby Gospodarczej Regionu Płockiego jest świadczenie pomocy swoim członkom
w obszarach ich aktywności gospodarczej, a także działanie na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców.
Ich satysfakcja jest dla Izby wyznacznikiem sukcesu.

PŁOCKIE TARGI KARIERY I AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ JUŻ W KWIETNIU W PŁOCKU!

Serdecznie zapraszamy Pracodawców, Przedsiębiorców oraz Partnerów Rynku Pracy do udziału w kolejnej edycji Płockich Targów Kariery i Aktywności Zawodowej, które odbędą się 18 kwietnia 2024r. w Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA w Płocku, Plac Celebry Papieskiej 1. Targi Pracy to doskonała okazja, aby zaprezentować swoją ofertę szerokiemu gronu potencjalnych kandydatów do pracy. Bezpośrednie spotkanie z osobami aktywnie szukającymi pracy daje szansę, by nie tylko opowiedzieć więcej o samej...

PODPISALIŚMY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM SPORTOWYM FUTBOLGANG!

W dniu dzisiejszym w siedzibie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego miało miejsce podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego reprezentowaną przez prezesa Renatę Dąbrowską-Pasterkiwicz, wiceprezesa Macieja Krajewskiego i członka Zarządu Grzegorza Błaszkiewicza oraz Stowarzyszeniem Sportowym FutbolGang reprezentowanym przez prezesa Andrzeja Staśko i wiceprezesów Piotra Sikorę i Zbigniewa Tomaszewskiego. Porozumienie o współpracy obejmuje m.in. współpracę w...

MŚP 4.0 – WYZWANIA TRANSFORMACJI CYFROWEJ – POLECAMY BEZPŁATNY KURS!

Transformacja cyfrowa to w ogólnym ujęciu proces zmiany sposobu funkcjonowania organizacji oparty na wykorzystaniu technologii cyfrowych i narzędzi IT. U podstaw decyzji o jej przeprowadzeniu leżą oczekiwane korzyści w postaci poprawy efektywności, wydajności i jakości podejmowanych przez firmy działań. Tak jak każdą inną zmianą w firmie, tak i cyfryzacją należy świadomie zarządzać. Mogą w tym pomóc wyspecjalizowane instytucje, których usługi nierzadko są finansowane ze środków publicznych....

lat pracujemy na sukces firm

dni zorganizowanych wydarzeń

godzin konsultacji naszych ekspertów

Anna Drzewiecka p.o. Dyrektora WUP Filia w Płocku

Współpraca z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego dotyczy realizacji wspólnych celów jakimi są m.in. dostarczanie zrzeszonym przedsiębiorcom właściwej informacji i wiedzy z zakresu obszaru rynku pracy i zmian na nim zachodzących. Dobrym przykładem takich działań było uczestnictwo Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku w „Płockim Forum Biznesu” organizowanym w 2019 r. przez IGRP, które charakteryzowało się  bardzo dobrą organizacją i profesjonalizmem. Umożliwiło nawiązanie wielu nowych kontaktów z pracodawcami jak również wymianę doświadczeń. Mamy nadzieję, że współpraca obu instytucji będzie dalej się rozwijać z efektem dla społeczeństwa.

Katarzyna Pachelska Rzeczoznawca SIMP Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego “SIMP-ZORPOT”, Płock

Polecam Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. Dzięki profesjonalnej pomocy pracowników Biura Izby przy wniosku dotyczącym KFSu, miałam możliwość podnieść swoje kwalifikacje w zakresie języka angielskiego. Naprawdę warto skorzystać z doświadczenia, wskazówek i rad fachowców.

Piotr Krakowski Przedsiębiorstwo „PIK” Materiały Budowlane Sp. z o.o. Sp.k.

Izba Gospodarcza to organizacja zrzeszająca najaktywniejsze firmy z naszego rejonu. Przynależność do niej od kilkunastu już lat pozwala mojej firmie na różnorodne kontakty biznesowe i społeczne, wymianę poglądów, jak również ciekawe spotkania tematyczne, imprezy integracyjne i szeroki wachlarz szkoleń dla moich pracowników. Dlatego też, rekomenduję gorąco firmom z rejonu płockiego przynależność do tej Organizacji.

Dorota Krajewska P.P.W. „OPTIMAL”

Organizacja szkoleń na wysokim poziomie, bardzo dobry kontakt z osobami zajmującymi się organizacją. Trenerzy zawsze profesjonalni – duża partia materiału przedstawiona w przystępny sposób. Dużo praktyki, możliwość rozwiązania problemów, które pojawiają się w codziennej pracy. Plus za indywidualne podejście do uczestników.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Stary Rynek 8, 09- 400 Płock

Tel.: +48 24 364 99 89

Email: biuro@igrp.com.pl

fb icon