Misją Izby Gospodarczej Regionu Płockiego jest świadczenie pomocy swoim członkom
w obszarach ich aktywności gospodarczej, a także działanie na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców.
Ich satysfakcja jest dla Izby wyznacznikiem sukcesu.

20. LECIE IZBY GOSPODARCZEJ REGIONU PŁOCKIEGO

20. LECIE IZBY GOSPODARCZEJ REGIONU PŁOCKIEGO

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego już w piątek 8 grudnia będzie świętowała wyjątkowy Jubileusz . lecia. Uroczyste obchody będą doskonałą okazją do podsumowania, prezentacji planów na przyszłość, wręczenia dyplomów i podziękowań za współpracę. Celem obchodu Jubileuszu...

czytaj dalej

XVI PŁOCKI BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY PRZESZEDŁ DO HISTORII!

To był Bal… 11 listopada, rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległościświętowaliśmy jak co roku w uroczysty sposób podczas XVI Płocki Bal Niepodległościowy, który odbył się w Hotel Tumski Płock i który był wyrazem patriotyzmu, okazją do wspomnień na temat...

czytaj dalej

20. LECIE IZBY GOSPODARCZEJ REGIONU PŁOCKIEGO

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego już w piątek 8 grudnia będzie świętowała wyjątkowy Jubileusz . lecia. Uroczyste obchody będą doskonałą okazją do podsumowania, prezentacji planów na przyszłość, wręczenia dyplomów i podziękowań za współpracę. Celem obchodu Jubileuszu jest podkreślenie wkładu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego w rozwój przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki na przestrzeni 20 lat. Płocka Izba to jedyna w subregionie płockim instytucja zrzeszająca przedsiębiorców. Od 20 lat...

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ) – ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY!

Kancelaria Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zaprasza na bezpłatne warsztaty informacyjne Akademii Biznesu poświęcone Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ), które odbędą się 5 grudnia br., o godz. 10.00 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 19. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców z regionu, których działalność już obejmuje lub będzie obejmować elementy gospodarki o obiegu...

XVI PŁOCKI BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY PRZESZEDŁ DO HISTORII!

To był Bal… 11 listopada, rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległościświętowaliśmy jak co roku w uroczysty sposób podczas XVI Płocki Bal Niepodległościowy, który odbył się w Hotel Tumski Płock i który był wyrazem patriotyzmu, okazją do wspomnień na temat wspaniałych chwil z historii naszego narodu oraz rozpamiętywania losów ludzi, którzy walczyli o naszą niepodległość.. Płocki Bal na dobre wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Mazowsza, czego dowodem są honorowe patronaty dla...

lat pracujemy na sukces firm

dni zorganizowanych wydarzeń

godzin konsultacji naszych ekspertów

Anna Drzewiecka p.o. Dyrektora WUP Filia w Płocku

Współpraca z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego dotyczy realizacji wspólnych celów jakimi są m.in. dostarczanie zrzeszonym przedsiębiorcom właściwej informacji i wiedzy z zakresu obszaru rynku pracy i zmian na nim zachodzących. Dobrym przykładem takich działań było uczestnictwo Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku w „Płockim Forum Biznesu” organizowanym w 2019 r. przez IGRP, które charakteryzowało się  bardzo dobrą organizacją i profesjonalizmem. Umożliwiło nawiązanie wielu nowych kontaktów z pracodawcami jak również wymianę doświadczeń. Mamy nadzieję, że współpraca obu instytucji będzie dalej się rozwijać z efektem dla społeczeństwa.

Katarzyna Pachelska Rzeczoznawca SIMP Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego “SIMP-ZORPOT”, Płock

Polecam Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. Dzięki profesjonalnej pomocy pracowników Biura Izby przy wniosku dotyczącym KFSu, miałam możliwość podnieść swoje kwalifikacje w zakresie języka angielskiego. Naprawdę warto skorzystać z doświadczenia, wskazówek i rad fachowców.

Piotr Krakowski Przedsiębiorstwo „PIK” Materiały Budowlane Sp. z o.o. Sp.k.

Izba Gospodarcza to organizacja zrzeszająca najaktywniejsze firmy z naszego rejonu. Przynależność do niej od kilkunastu już lat pozwala mojej firmie na różnorodne kontakty biznesowe i społeczne, wymianę poglądów, jak również ciekawe spotkania tematyczne, imprezy integracyjne i szeroki wachlarz szkoleń dla moich pracowników. Dlatego też, rekomenduję gorąco firmom z rejonu płockiego przynależność do tej Organizacji.

Dorota Krajewska P.P.W. „OPTIMAL”

Organizacja szkoleń na wysokim poziomie, bardzo dobry kontakt z osobami zajmującymi się organizacją. Trenerzy zawsze profesjonalni – duża partia materiału przedstawiona w przystępny sposób. Dużo praktyki, możliwość rozwiązania problemów, które pojawiają się w codziennej pracy. Plus za indywidualne podejście do uczestników.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Stary Rynek 8, 09- 400 Płock

Tel.: +48 24 364 99 89

Email: biuro@igrp.com.pl

fb icon