Zapraszamy na webinar organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego
wraz z Polskim Towarzystwem Logistycznym

Wsparcie finansowe dla branży transportowej i logistycznej

 który odbędzie się 3 lutego 2022 r. o godz. 13:00,

Eksperci opowiedzą o:

– trendach i wyzwaniach w logistyce,
– produkcie gwarancja dla leasingu,
– warunkach finasowania budowy magazynów,
– produktach finansowych wpierających działalność MŚP.

Szczegółowy Program spotkania:

13.00 – 13.05 Powitanie ze strony organizatorów spotkania
13.05 – 13:20 Trendy i wyzwania w logistyce – dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Logistyczne
13.20 –13.50 Gwarancja dla leasingu – Piotr Natkański, Dyrektor Biura, Departament Gwarancji i Poręczeń, Bank Gospodarstwa Krajowego
13.50 –14:10 Warunki finansowania budowy magazynów – Marcin Chojnacki, Główny ekspert ds. finansowania, Departament Finansowania Strukturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego
14.10 – 14.40 Produkty finansowe (pożyczki, leasing) wspierające działalność MŚP – Tomasz Król, Dyrektor, Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencji Rozwoju Przemysłu, Wojciech Miedziński, Prezes Zarządu, ARP Leasing Sp. z o.o.

Wydarzenie jest bezpłatne.

Rejestracja na spotkanie – LINK

fb icon