III PŁOCKIE FORUM GOSPODARCZE już za nami‼️
W wydarzeniu wzięli udział samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy, instytucje otoczenia biznesu, studenci i uczniowie szkół średnich.
W środę tuż po godzinie 9.30 Forum oficjalnie otworzyła pani Renata Dąbrowska-Pasterkiewicz prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. O godzinie 10.00 rozpoczął się panel dyskusyjny pt. Innowacyjność gospodarki lokalnej na otwarcie kolejnego, III Płockiego Forum Gospodarczego w którym wzięli udział:
Renata Walczak Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki
w imieniu pana Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, pan Tomasz Kominek Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku
Mecenas dr Waldemar Podel
Renata Grzechnik Dyrektor, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Marcin Terebelski, Dyrektor Biura Sektora Obronnego, BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
Przez dwa dni 11 i 12 października mieliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawych prelekcji.
Dziękujemy naszemu Partnerowi Strategicznemu ORLEN S.A. za podzielenie się informacjami dotyczącymi budowy Kompleksu Olefin III – jednej z największych inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej i pokazanie jego potencjału oraz przedstawienie nowych technologii i ich wpływu na pracę w produkcji. Prelekcje wygłosili Damian Olewnik, Dyrektor, Biuro Intensyfikacji Produkcji Olefin, ORLEN S.A. oraz Robert Pijus, Dyrektor, Zakład Petrochemiczny w Płocku (PPZ), ORLEN S.A. Nie zapomnieliśmy przy tym o tematyce ochrony środowiska. Prelekcje 3W woda, wodór, węgiel oraz Elektromobilność – wyzwania i bariery rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych przedstawili przedstawiciele Partnera Merytorycznego BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego pani Agata Sobolewska, Ekspert ds. budowania relacji i partnerstw oraz pan Bogdan Zawadewicz, Menedżer Zespołu Analiz Międzynarodowych.
Drugiego dnia, który był dniem ekonomicznym swoje produkty finansowe przedstawili instytucje otoczenia biznesu, Partnerzy Merytoryczni Forum Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego.
W drugiej części dnia, wystąpił pan dr Waldemar Podel doradca restrukturyzacyjny, Kancelaria Prawna, Usługi Doradcze z wykładem Obowiązki oraz odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej – zagadnienia wybrane i pani Magda Kania ekspert ds. kadr i płac z prelekcją Kodeks Pracy 2023 okiem praktyka – wybrane zagadnienia.
W Stefie Eksperta gościliśmy przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z Płocka, Gostynina i Sierpca.
Forum podsumowała i zamknęła pani prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, która podziękowała wszystkim Partnerom wydarzenia, przedstawicielom instytucji okołobiznesowych, prelegentom, uczestnikom i zaprosiła na IV Płockie Forum Gospodarcze, które odbędzie się za rok.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka.
Partnerem Strategicznym był ORLEN S.A.;
Partnerem wydarzenia Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Płocku Mazowsze serce Polski, Urząd Miasta Płocka;
Partnerem Merytorycznym BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

a

ORGANIZATOR

a

 

a

a

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER

PARTNER MERYTORYCZNY

a

 

fb icon