Tegoroczne Walne Zgromadzenie odbędzie się 24 czerwca 2020 roku w siedzibie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego – Domu Darmstadt, ul. Stary Rynek 8 w Płocku. I termin Walnego Zgromadzenia wyznaczony został na godz. 15.45, natomiast II termin (zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu IGRP) na godz. 16:15.

Materiały, które zostały do Państwa wysłane drogą elektroniczną, tj.:

 1. Sprawozdanie finansowe IGRP za 2019 rok
 2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności IGRP za 2019 rok
 3. Preliminarz Przychodów i Kosztów na 2020 rok
 4. Plan pracy na 2020 rok
 5. Porządek obrad XIX WZ IGRP

będą wydrukowane i otrzymają je Państwo przed rozpoczęciem obrad.

Jeśli ktokolwiek z Państwa nie może uczestniczyć w obradach, istnieje możliwość upoważnienia innego członka IGRP do głosowania w jego imieniu. W tym celu należy wypełnić upoważnienie.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Zasady rygoru sanitarnego podczas zebrania:

 1. Prośba o rezygnację z uczestniczenia w walnym zebraniu w przypadku:
 2. wystąpienia powszechnie znanych objawów infekcji (gorączka, kaszel, duszności)
 3. bliskiego kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie
 4. przebywania jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni poprzedzających zebranie
 5. Zachowanie odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy uczestnikami zebrania w czasie spotkania i podczas przerwy.
 6. Uczestnictwo w zebraniu z użyciem środków ochrony osobistej, tj.:
 7. obowiązek noszenia maski*
 8. dezynfekcja rąk przed oraz w trakcie zebrania

* nie dysponujemy maseczkami, każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest mieć prywatną maseczkę

fb icon