W środę 10 kwietnia w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Obrady otworzyła pani prezes Renata Dąbrowska-Pasterkiewicz. Na przewodniczącego obrad wybrano wieloletniego członka Izby pana Piotra Krakowskiego, który w tej roli debiutował. Powołano również sekretarza Walnego Zgromadzenia, którym została pani Magdalena Matyszewska p.o. dyrektor biura Izby.
W pierwszej części spotkania swoje sprawozdania przedstawili:
🔹Marek Gawkowski, przewodniczący Rady Izby
🔹Justyna Lesiuk członek Komisji Rewizyjnej.
🔹pani prezes Renata Dąbrowska-Pasterkiewicz przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2023 rok, preliminarz przychodów i kosztów na 2024 rok oraz program działania Izby na 2024 rok. Przedstawiono także sprawozdanie Zarządu Izby z działalności statutowej za 2023 rok w formie filmu.
Po sprawozdaniach podjęto dyskusję nad dotychczasową działalnością Izby i przyszłymi działaniami.
W drugiej części posiedzenia odbyły się wybory uzupełniające do organów statutowych IGRP. Decyzją Walnego Zgromadzenia dokonano następującego wyboru osobowego:
🟡ZARZĄD IGRP:
1️⃣Magdalena Barczykowska (BeJoyPakpos)
2️⃣Sylwia Jędrzejewicz (Galwa-Kor Sp. z o.o.)
3️⃣Ireneusz Kwiatkowski (Alfa Mazowsze Sp. z o.o.)
4️⃣Piotr Sawicki (AMADOR Piotr Sawicki)
🔵RADA IGRP
1️⃣Michał Golatowski (MG PROJEKT Michał Golatowski)
🔴KOMISJA REWIZYJNA
1️⃣Przemysław Cybulski (Erdom Sp. z o.o.)
2️⃣Justyna Lesiuk (Biuro Rachunkowe Lesiuk Sp. z o.o.)
Składamy serdeczne gratulacje wszystkim wybranym do organów statutowych Izby, a także dziękujemy za Państwa liczną obecność.
Catering przygotowała nasza firma członkowska Event Catering, za co dziękujemy Krzysztof Krajewski.
fb icon