Przypominamy o organizowanym przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Izby Gospodarczej Regionu Płockiego – Zaufanie i Prestiż! Konkurs jest organizowany z inicjatywy Rady Izby i w tym roku mamy jego pierwszą edycję. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 15 listopada 2020 roku.

Nagroda będzie przyznawana za rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu.  Konkurs jest organizowany w celu promocji rozwoju gospodarczego oraz uhonorowania Przedsiębiorców prowadzących aktywnie działalność gospodarczą w Regionie Płockim, będących Członkami Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Nagroda sprzyja prezentacji rozwoju i upowszechnianiu społecznej odpowiedzialności biznesu wśród Przedsiębiorców.

Jednocześnie, informujemy, że sponsorem Konkursu jest firma PIK Materiały Budowlane reprezentowana przez Pana Piotra Krakowskiego oraz firma Warter Fuels reprezentowana przez Pana Marka Gawkowskiego.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnić Wniosek Zgłoszeniowy i odesłać mailowo, pocztowo lub przynieść do Biura IGRP. Dokumenty znajdziecie Państwo w zakładce Nasze Projekty → Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Zaufanie i Prestiż.

Oczekujemy krótkiego uzasadnienia, dlaczego to właśnie Państwa firma powinna otrzymać Nagrodę. O wyborze zdecyduje Kapituła Konkursu w skład, której wchodzą:
Piotr Krakowski (PIK Materiały Budowlane) – Przewodniczący Kapituły Konkursu, Marek Gawkowski (Warter Fuels), Stanisław Pietrzak (Szkło-Bud), Jarosław Szczygieł (PBU Interbud PŁOCK), Magdalena Matyszewska p.o. Dyrektora Biura IGRP.

SPONSORZY KONKURSU

Zapraszamy do udziału!

fb icon