Za nami XX Walne Zgromadzenie Członków IGRP.
Pan Prezes Krzysztof Izmajłowicz przedstawił zebranym Uczestnikom sprawozdanie za 2020 rok oraz przybliżył plan działania Izby na rok 2021.
Podczas spotkania przedstawiciele Zarządu złożyli na ręce Pana Michała Pomorskiego pamiątkę – podziękowanie dla śp. Wiesława Pomorskiego.
Podziękowania odebrali również przedstawiciele naszych firm za włączenie się w akcję na rzecz Szpitala św. Trójcy z okazji Dnia Dziecka.
Gratulujemy Pani Ewie Przygoda – nowemu Członkowi Zarządu IGRP oraz Panu Dariuszowi Mikołajczyk – nowemu Członkowi Rady Izby.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w obradach! Cieszymy się, że mogliśmy się wszyscy spotkać, zobaczyć i porozmawiać.
fb icon