Izba Gospodarcza Regionu Płockiego przy współpracy z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza na

III PŁOCKI KONGRES GOSPODARCZY Z UDZIAŁEM PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRZEDSTAWICIELI

który odbędzie się w dn. 23.09.2021 r. (czwartek)

I i II Płocki Kongres Gospodarczy z udziałem Przedsiębiorców i ich Przedstawicieli okazał się wielkim sukcesem. Mieliśmy ogromną przyjemność gościć około 300 osób. Do współpracy w roli prelegenta podczas I Kongresu został zaproszony pan Tomasz Wojewoda. Podczas II Kongresu gdzie tematem przewodnim były najnowsze zmiany podatkowe, gościlismy pana Profesora Witolda Modzelewskiego.

Poniżej, wszystkie informacje dotyczące III Płockiego Kongresu Gospodarczego. Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM:

 9.30 – rejestracja uczestników
10.00 – uroczyste otwarcie, przywitanie gości i uczestników
10.15 – szkolenie – prof. Witold Modzelewski

  • Zmiany w podatku od towarów i usług wprowadzone z dniem 1 lipca i 1 października 2021 r. oraz projektowane zmiany na rok 2022,
  • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2021 r. oraz projektowane na 2022 r.

 15.15 – zakończenie szkolenia 

TERMIN I MIEJSCE:
CZWARTEK, 23.09.2021 r., godz. 10.00 – 15.15;
Dom Darmstadt, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, Stary Rynek 8, 09-400 Płock

* na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 20.09. do godz. 15.00

PRELEGENT:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes Instytutu Studiów Podatkowych, Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnym, doradcą podatkowym wpisanym na listę doradców podatkowych pod numerem 00001. Profesor Witold Modzelewski jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego, niekwestionowanym autorytetem w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W latach 1992-1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP), opracowano projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Od ponad 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Od 1996 r. Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Od 1999 r. prowadzi również własną kancelarię prawną. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Koszty uczestnictwa:

– Doradcy podatkowi – bezpłatnie
– Członkowie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego – 330,00 zł (netto)
– Pozostali uczestnicy – 399,00 zł (netto)
*cena obejmuje: udział w Kongresie; serwis kawowy; materiały w wersji elektronicznej przesłane uczestnikom przed szkoleniem; zaświadczenie udziału w Kongresie – na życzenie uczestnika

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia: https://igrp.com.pl/zapisz-sie-na-szkolenie/

fb icon