Na dzień dzisiejszy zaplanowano XXI Walne Zgromadzenie Członków Izby Regionu Płockiego w siedzibie Izby Domu Darmstadt.

Przed Członkami Izby bardzo ważne decyzje. Podczas dzisiejszego XXI Walnego Zgromadzenia wybrany zostanie nowy Prezes Izby, który będzie reprezentował zrzeszonych Przedsiębiorców przez najbliższy rok. Uzupełnione o nowych członków zostaną także organy Izby – Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna.
Dziś szczególnie zadajemy pytania o przyszłość.
Wszystkim Członkom życzymy owocnych obrad, a kandydatom powodzenia!
Obrady obędą się według zaplanowanego Porządku obrad
fb icon