12 listopada w uroczysty sposób upamiętniliśmy jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski – Odzyskanie Niepodległości🇵🇱🇵🇱🇵🇱. Jak co roku były biało-czerwone akcenty w dekoracji, kotyliony, orzełki, Toast za Ojczyznę, czy koncert Pieśni Patriotycznych. Nasze wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz ważnych przedsięwzięć kulturalnych w naszym mieście…
A
Podczas Balu przedstawiono Laureatów Konkursu o Nagrodę Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż.

W 2020 roku Rada Izby podjęła wyjątkową inicjatywę organizacji I edycji Konkursu o Nagrodę Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż. Konkurs został zorganizowany jest w celu promocji rozwoju gospodarczego oraz uhonorowania przedsiębiorców prowadzących aktywnie działalność gospodarczą w Regionie Płockim, gdzie zwraca się uwagę na innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne, działania na rzecz lokalnej społeczności, Nagroda jest również przyznawana za rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu. Konkurs jest dedykowany firmom członkowskim Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.

W 2022 roku Zarząd Izby Gospodarczej Regionu Płockiego postanowił o kontynuacji Konkursu o Nagrodę Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż. Kapituła odbyła posiedzenie 4 listopada 2022 r. i obradowała w składzie:

 1. Renata Dąbrowska-Pasterkiewicz – Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego (RK FINANCES Sp. z o.o.) – Przewodnicząca Kapituły Konkursu
 2. Marek Gawkowski – Przewodniczący Rady Izby (WARTER FUELS S.A.)
 3. Paweł Kłobukowski – Członek Zarządu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego (BORUTA MOTORS)
 4. Ewa Przygoda – Wiceprezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego (Kancelaria Podatkowa Jowita s.c.)
 5. Monika Kamecka – Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
 6. Magdalena Matyszewska – p.o. Dyrektor Biura Izby Gospodarczej Regionu Płockiego

Do Konkursu zgłoszono 4 firmy:

 1. ELGAL
 2. GALWA-KOR
 3. GRET-POL
 4. PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kapituła dokonała oceny zgłoszonych firm, biorąc pod uwagę m.in.:

 1. Inwestycje w rozwój firmy
 2. Wprowadzanie nowych technologii
 3. Prospołeczność działań firmy
 4. Przekazane darowizny na rzecz charytatywną
 5. Przekazane wsparcie na rzecz wydarzeń kulturalnych i sportowych
 6. Otrzymane nagrody i wyróżnienia
 7. Działalność wyróżniająca firmę na tle innych przedsiębiorstw
 8. Przestrzeganie zasad etyki i uczciwej konkurencji

Uroczyste wręczenie Nagród odbyło się 12 listopada 2022 r. w Hotelu Tumskim w Płocku podczas Płockiego Balu Niepodległościowego. Mecenasem Konkursu został Bank Gospodarstwa Krajowego, a Partnerem Konkursu firma oraz Warter Fuels.

Wszystkich zebranych gości przywitała prowadząca Galę Pani Laura Łącz. W imieniu Kapituły Konkursu, głos zabrali i nagrody wręczyli Pani Renata Dąbrowska-Pasterkiewicz Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego i Pan Leszek Kopczyński, który reprezentował Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki.

Laureatem Nagrody w Konkursie o Nagrodę Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż została firma GRET-POL reprezentowana przez Panią Gretę Gąsiorowską Właściciela firmy. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymała Spółka Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej w Płocku (Szpital św. Trójcy w Płocku) reprezentowana przez Panią Monikę Igielską. Podczas Posiedzenia Kapituły Konkursu, jej członkowie uznali, że każda ze zgłoszonych firm zasługuje na nagrodę. Postanowiono przyznać wyróżnienia dla firmy ELGAL i firmy GALWA-KOR.

Do uświetnienia wydarzenia został zaproszony zespół VEGA ANDRYCHÓW oraz skrzypaczkę Panią Karolinę Sydorowicz LINVIOLIN, która uświetniła Galę swoim występem.

MECENAS KONKURSU
O NAGRODĘ IZBY GOSPODARCZEJ REGIONU PŁOCKIEGO Zaufanie i Prestiż
PARTNER KONKURSU
O NAGRODĘ IZBY GOSPODARCZEJ REGIONU PŁOCKIEGO Zaufanie i Prestiż
fb icon