Krajowi liderzy spółdzielczości spożywców wyłonieni!
„Społem” Powszechna Spółdzielni Spożywców Zgoda w Płocku z drugim miejscem na podium!

Strefa Gospodarki to ogólnopolski, niezależny dodatek dystrybuowany wraz z Dziennikiem Gazeta Prawna. To również organizator uznanych programów promocyjnych w tym Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Spółdzielni Spożywców.

Celem Rankingu jest wyłonienie wąskiego grona najlepszych w kraju spółdzielni spożywców. Poprzez pokazanie „spółdzielczych liderów”, magazyn chce wzmacniać wizerunek polskiej spółdzielczości oraz komunikować Czytelnikom zasadnicze idee przyświecające potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Ranking ma również upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni oraz przede wszystkim podkreślać, jak wielką rolę ruch spółdzielczy odegrał i nadal odgrywa w handlu detalicznym. Jego zadaniem jest ponadto pokazanie „ludzkiego” oblicza sklepów pod spółdzielczym sztandarem, a co za tym idzie wykazanie różnic w poziomie obsługi Klienta, bliskości z Klientem i umiejętności wsłuchiwania się w jego potrzeby, pomiędzy jednostkami społemowskimi i komercyjną konkurencją. Po analizie szeregu czynników – od kondycji finansowej, poprzez politykę personalną, zasięg, a skończywszy na integracji z lokalnymi społecznościami komisja przyznała drugie miejsce na podium „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców Zgoda w Płocku.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

fb icon