Kancelaria Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zaprasza na bezpłatne warsztaty informacyjne Akademii Biznesu poświęcone Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ), które odbędą się 5 grudnia br., o godz. 10.00 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 19.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców z regionu, których działalność już obejmuje lub będzie obejmować elementy gospodarki o obiegu zamkniętym oraz jednostki samorządowe zainteresowane tym tematem. Cykl spotkań (warsztaty realizowane również w Ostrołęce, Siedlcach, Radomiu, Wołominie i Płocku) ma przybliżyć mazowieckim przedsiębiorcom aktualne rozwiązania w zakresie regulacji i możliwości działań biznesowych w tym wymiarze.

Warsztaty w Płocku prowadzone będą przez trenerów  Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju – INNOWO, we współorganizacji z Kancelarią Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Korzyści z udziału w warsztatach:

– wiedza, umiejętności i narzędzia:  w jaki sposób wspierać transformację swojego przedsiębiorstwa w kierunku GOZ?
– praktyczny wymiar warsztatów: skupienie się na rzeczywistych problemach przedsiębiorstw napotkanych na drodze do transformacji cyrkularnej, w tym możliwość zaproponowania problemu biznesowego do rozpatrzenia na warsztatach;
– okazja do nawiązania kontaktów biznesowych i zainicjowania długotrwałej współpracy między przedsiębiorstwami na poziomie lokalnym, krajowym a także międzynarodowym w ramach Polish Circular Hotspot / European Circular Economy Stakeholder Platform;
– zapoznanie się z planami finasowania projektów GOZ z wykorzystaniem środków UE oraz krajowych.

Podczas warsztatów przenalizowane zostaną na realnych studiach przypadków możliwości, bariery i szanse transformacji cyrkularnej przedsiębiorstw.

W ramach dyskusji i prelekcji chcemy odpowiedzieć na pytania:

– Jak efektywnie wykorzystywać zasoby przedsiębiorstwa?
– Jak budować przewagi konkurencyjne?
– Za pomocą jakich modeli oraz narzędzi reagować na rosnące wymagania regulacyjne i potrzeby konsumentów?

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 Rejestracji można dokonać za pomocą FORMULARZA

AGENDA SPOTKANIA

fb icon