W dniu dzisiejszym w siedzibie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego miało miejsce podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego reprezentowaną przez prezesa Renatę Dąbrowską-Pasterkiwicz, wiceprezesa Macieja Krajewskiego i członka Zarządu Grzegorza Błaszkiewicza oraz Stowarzyszeniem Sportowym FutbolGang reprezentowanym przez prezesa Andrzeja Staśko i wiceprezesów Piotra Sikorę i Zbigniewa Tomaszewskiego.

Porozumienie o współpracy obejmuje m.in. współpracę w zakresie realizacji  działań mających na celu promocję zdrowego trybu życia dzieci i  młodzieży, prosportowe aktywności młodych obywateli oraz kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia. Współpraca między podmiotami polegać będzie na wsparciu merytorycznym, doradczym, medialnym, promocyjnym, organizacyjnym oraz integracyjnym wszystko zgodnie z działalnością statutową obu podmiotów.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Sportowym FutbolGang przyczyni się do realizacji celów Izby Gospodarczej Regionu Płockiego w zakresie pobudzania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, prowadzenia działalności rekreacyjnej, kulturalnej i charytatywnej.

a

     

fb icon