a

Wspólnie z Wisłą Płock S.A. zapraszamy na śniadanie biznesowe BUSINESS MEETING które odbędzie się 29 lutego 2024 r. w Sali Konferencyjnej Orlen Stadion przy ulicy Łukasiewicza 34 o godz. 10.00.

Spotkanie będzie połączone ze szkoleniem na temat strategii zarządzania firmą w czasach niepewności i zmienności.

Głównym celem spotkania jest integracja środowiska przedsiębiorców, wzajemne poznawanie się, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami dojrzałymi oraz rozpoczynającymi swoją działalność, nawiązywaniu bliższych relacji biznesowych.

W programie przewidzieliśmy także między innymi prezentację oferty Izby Gospodarczej Regionu Płockiego oraz oferty biznesowej Wisły Płock – wiodącej organizacji sportowej w regionie płockim, a także zwiedzanie nowoczesnego stadionu klubu.

Wśród zaproszonych gości, oprócz przedstawicieli świata biznesu, są także reprezentanci władz samorządowych Płocka i Mazowsza.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzenie przybycia drogą mailową na adres biuro@igrp.com.pl  lub telefonicznie 508591408
w terminie do 26 lutego 2024 roku.

fb icon