DORADZTWO PODATKOWE

Jedną z najważniejszych osób w firmie jest księgowy, który każdego roku musi zmierzyć się z nowymi przepisami zapisanymi na kilkudziesięciu tysięcy stronach nowego prawa. Liczba zmian sprawia, że nawet najbardziej wytrawni specjaliści w zakresie rozliczeń finansowych firm, powinni skonsultować interpretację nowych przepisów korzystając z usług profesjonalnego doradztwa podatkowego, aby zadbać o bezpieczeństwo finansowe firmy. Doradztwo podatkowe to profesjonalna pomoc przedsiębiorcom oraz bieżące wsparcie w interpretacji przepisów podatkowych.

 

Doradztwo dotyczy następujących zagadnień:

1. Konsultacje w sprawach rachunkowości,
2. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
3. Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych – udzielanie pomocy w tym zakresie
4. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych – Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
5. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne),
6. Wyceny udziałów, raportów, wartości godziwej aktywów oraz wartości firmy – udzielanie pomocy w tym zakresie,
7. Rozliczenia nakładów i zadań inwestycyjnych – udzielanie pomocy w tym zakresie,
8. Ocena sytuacji ekonomicznej oraz zdolności kontynuacji działalności – udzielanie pomocy w tym zakresie,.

 

DORADCA WIODĄCY: Ewa Przygoda,
Wiceprezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego

Dorada Podatkowy (nr licencji 00352), biegła sądowa. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm usługowych oraz handlowych. Specjalizuje się w rozliczaniu firm z branży remontowo-budowlanej, fotograficznej, fryzjerów, kosmetyczki, mechaników, produkcje, handel detaliczny oraz hurtowy. Rozlicza zarówno firmy będące podatnikami VAT jak i zwolnione z VAT, podatników prowadzących Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz rozliczających się w formie ryczałtu. Współpracuje z firmami w zakresie kadrowo-płacowym. Atutem jest doświadczenie oraz zaangażowanie z jakim podchodzi do księgowości i podatków.

 

Doradca dostępny w Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego po wcześniejszym umówieniu:
tel.: 508 591 408; e-mail: biuro@igrp.com.pl

 

 

 

fb icon