Bank Spółdzielczy w Starej Białej
Bankowa 1
09-411 Biała

Bank istnieje od 1984 roku Obecnie Bank Spółdzielczy w Starej Białej prowadzi działalność poprzez sieć placówek: Oddział w Białej, Oddział w Płocku, Oddział w Łącku, Oddział w Mochowie, Oddział w Sierpcu, Punkt Obsługi Klienta w Proboszczewicach oraz Punkt Obsługi Klienta w Ligowie.
Zakresem i poziomem usług nie odbiega od banków komercyjnych. Specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Bank wspiera również poważne inicjatywy społeczne, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego lokalnego środowiska.
W dniu 1 kwietnia 2019 roku Bank Spółdzielczy w Starej Białej połączył się z Sierpeckim Bankiem Spółdzielczym w Sierpcu. Dzięki temu sieć naszych placówek powiększyła się o: Filię w Szczutowie, Filię w Rościszewie, Filię w Gozdowie, Punkt Obsługi Klienta w Lelicach oraz Punkt Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Sierpcu. Bank Spółdzielczy zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB) i działa na terenie województwa mazowieckiego, w którym znajduje się jego siedziba oraz na terenie powiatów: rypińskiego, lipnowskiego, sierpeckiego oraz włocławskiego.

bsstarabiala.pl

fb icon