BIURO RACHUNKOWE
Ilona Iwaniak
ul. Chopina 57/1
09-400 Płock

 

Biuro rachunkowe w ramach usług księgowych dla firm oferuje:

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • podatkowe książki przychodów i rozchodów
 • ewidencje ryczałtowe
 • rozliczanie i ewidencja księgowa dotacji i funduszy unijnych
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT
 • sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE, rejestrów sprzedaży i zakupu VAT
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatki dochodowe
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)
 • sporządzenie deklaracji, rozliczeń, zeznań i innych dokumentów wymaganych przez Urząd Skarbowy, ZUS, GUS oraz NBP
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 • doradztwo w dziedzinie podatków, rachunkowości, optymalizację podatkową
 • opracowywanie polityki rachunkowości (zakładowego planu kont)
 • sporządzanie innych zestawień finansowych na potrzeby firmy
 • deklaracje do opłat środowiskowych
 • reprezentację podatników w czasie kontroli skarbowych oraz w urzędach
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • sporządzanie wniosków do KRS
 • korespondencja z urzędami i ZUS
 • pomoc przy zakładaniu nowych firm

Oferta Biura Rachunkowego może być modyfikowana i dopasowywana pod konkretnego przedsiębiorcę, tak aby uzyskać optymalny efekt współpracy.

www.iwaniakplock.pl

fb icon