Petrotel Sp. z o.o.
Chemików 7
09-411 Płock

Petrotel Sp. z o.o. jest płocką firmą telekomunikacyjną, działającą na rynku od 1997 roku. Pomimo dynamicznego rozwoju branży telekomunikacyjnej, oraz rosnącej konkurencji, Petrotel nieustannie dąży do wzbogacania swojej oferty oraz inwestuje w unowocześnianie infrastruktury.
Petrotel prowadzi działalność na bazie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej, której szkielet stanowi sieć światłowodowa. W ramach oferty usług telekomunikacyjnych
Petrotel Sp. z o.o. można wydzielić następujące grupy:

  • usługi telefonii stacjonarnej
  • szerokopasmowego dostępu do sieci Internet
  • transmisji danych
  • dzierżawy łączy
  • telewizji kablowej oraz cyfrowej

petrotel.pl

fb icon