20 października o godzinie 11.00 w siedzibie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego – Dom Darmstadt, ul. Stary Rynek 8 odbędzie się spotkanie przedsiębiorców z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Panem Adamem Abramowiczem.

Podczas spotkania Pan Rzecznik opowie o swoich zadaniach i obowiązkach oraz podejmowanych działaniach na rzecz przedsiębiorców. Zostaną również poruszone tematy ważne dla przedsiębiorców dotyczące wprowadzenia Polskiego Ładu.

Prosimy o przysłanie ewentualnych pytań do Pana Rzecznika do 19.10 do godz. 10.00.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona w 2018 r. Do kompetencji Rzecznika MŚP należy m.in. pomoc w sporach z organami administracji publicznej w tym urzędami skarbowymi i ZUS, wstępowanie do postępowań przed sądami administracyjnymi, NSA i Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących sporów przedsiębiorców z administracja publiczną, występowanie z wnioskami o podjęcie uchwał i wnoszeni skarg nadzwyczajnych. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej, pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi działającymi w tym obszarze oraz działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Adam Krzysztof Abramowicz – powołany na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 22 czerwca 2018 roku. Prowadził z sukcesem własną działalność gospodarczą. Był jednym z głównych inicjatorów, a zarazem prezesem Zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Aktywna działalność biznesowa zaowocowała jego członkostwem w Radzie Polskiej Izby Handlu. Był radnym Rady Miasta Biała Podlaska oraz aktywnym działaczem samorządowym. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Wykorzystując zdobyte w przedsiębiorczości doświadczenie, był m.in. członkiem sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP (wcześniej Komisji Gospodarki) oraz Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP, a także przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. W związku z powołaniem na funkcję rzecznika MŚP, wystąpił z PiS i złożył mandat poselski.

Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o zapisanie się na spotkanie mailowo: biuro@igrp.com.pl, telefonicznie 508591408 lub przez zakładkę ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE do dn. 19.10.2021 r. do godz. 12.00.

fb icon