Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z o.o.
Sienkiewicza 13A
09-402 Płock

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego,
w której 100% udziałów posiada Miasto Płock. Jesteśmy wiarygodnym, sprawdzonym partnerem na rynku.

Zakres działalności Spółki obejmuje:

  • administrowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Płock,
  • administrowanie budynkami będącymi w zarządzie,
  • administrowanie budynkami zleconymi w zarząd,
  • administrowanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych
  • techniczna ochrona zasobów mieszkaniowych, urządzeń komunalnych, chodników wewnątrzosiedlowych, zieleni,
  • budowa budynków wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem przy udziale Partycypantów,
  • budowa małych domków jednorodzinnych z udziałem własnym.

mzgm-plock.pl/pl

 

fb icon