Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Kościuszki 28
09-402 Płock

Płocki Szpital Miejski świadczący usługi medyczne na oddziałach:

 • Oddział Chirurgiczny Ogólny
 • Oddział Ortopedii i Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu
 • Oddział Pediatryczny
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 • Oddział Neonatologiczny
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Anestezjologii z Blokiem Operacyjnym
 • Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
 • Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu
 • Szkoła Rodzenia
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

szpitalplock.pl
facebook.com/pages/category/Hospital/Szpital-%C5%9Awi%C4%99tej-Tr%C3%B3jcy-P%C5%82ocki-Zak%C5%82ad-Opieki-Zdrowotnej-Sp-z-oo-123281294357887/

fb icon