Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Kilińskiego 12
09-400 Płock

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPW) to uczelnia kształcąca na wysokim, europejskim poziomie. Dokłada wszelkich starań, by sprostać wymaganiom współczesnego świata. Jest jedną z najstarszych niepublicznych uczelni w Polsce. Wszelkie działania podejmowane przez władze SWPW mają na celu szeroko pojęte dobro studenta, ponieważ naukową atmosferę każdej uczelni tworzą przede wszystkim ludzie. Takie pojmowanie rzeczywistości pozwala na kształcenie specjalistów, ludzi w należyty sposób wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne na współczesnym wymagającym rynku pracy.

wlodkowic.pl
facebook.com/wlodkowicpl/

fb icon