Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
Ułańska 1
09-402 Płock

Od ponad 40 lat działamy na rynku usług edukacyjnych. Jesteśmy pozarządową organizacją oświatową, która swoim zasięgiem działania obejmuje przede wszystkim powiaty województwa mazowieckiego: sierpecki, gostyniński, płocki, płoński oraz od listopada 1997r., niektóre powiaty województwa łódzkiego: kutnowski, łęczycki, sieradzki.

Podstawowe kierunki działalności Zakładu to:

  • kształcenie w systemie kursowym – kursy kwalifikacyjne, doskonalące, przyuczające do zawodu
  • kształcenie w systemie szkolnym – szkoły dla młodzieży i dorosłych: gimnazjum, licea, technika, szkoły policealne
  • kształcenie doskonalące nauczycieli – kursy kwalifikacyjne, formy doskonalące
  • pośrednictwo pracy
  • komisje egzaminacyjne – Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Oddziałowa Komisja Spawalnicza, Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Urząd Regulacji Energetyki

zdz-plock.com.pl
facebook.com/ZDZPlock/

fb icon