Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
Ułańska 1
09-402 Płock

Od ponad 40 lat działamy na rynku usług edukacyjnych jako pozarządowa organizacja oświatowa. Posiadamy bardzo szeroką ofertę edukacyjną, na którą składają się kursy, szkolenia oraz szkoły dla młodzieży i dorosłych. Za naszym pośrednictwem możliwe jest uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz zdobycie specjalistycznych uprawnień. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu świadczymy wysoką jakość usług potwierdzoną uzyskanymi certyfikatami i akredytacjami. Swoim zasięgiem działania obejmujemy powiaty woj. mazowieckiego: sierpecki, gostyniński, płocki, płoński oraz cześć powiatów woj. łódzkiego: kutnowski, łęczycki, sieradzki.

Podstawowe kierunki działalności to:

  • kształcenie w systemie kursowym – kursy kwalifikacyjne, doskonalące, przyuczające do zawodu
  • kształcenie w systemie szkolnym – szkoły dla młodzieży i dorosłych: branżowe szkoły I i II stopnia, licea, technika, szkoły policealne, studia podyplomowe
  • pośrednictwo pracy
  • komisje egzaminacyjne – Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Oddziałowa Komisja Spawalnicza, Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Urząd Regulacji Energetyki
  • Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji

zdz-plock.com.pl
facebook.com/ZDZPlock/

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu”

Projekt adresowany jest zarówno do Pracodawców jak również pracowników firm, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego umożliwiającego sprawowanie opieki nad stażystami bądź praktykantami.

 Do udziału w projekcie zapraszamy firmy/osoby reprezentujące następujące branże:
– informatyczną
-gastronomiczną
-motoryzacyjną/mechaniczną
– fryzjerską/kosmetyczną

 W ramach projektu uczestnikom gwarantujemy:
– kurs na Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu,
wsparcie doradcy zawodowego,
mobilność ponadnarodową tj. 5-dniowy wyjazd do Niemiec (+2 dni na podróż) dający możliwość obserwacji dualnego systemu kształcenia na rynku niemieckim.

Uczestnikom projektu zapewniamy również:
-materiały szkoleniowe,-poczęstunek podczas udziału w kursie IPNZ;
-badania lekarskie przed wyjazdem za granicę (dla osób z branży gastronomicznej i fryzjerskiej)
-ubezpieczenie NNWna wyjazddo Niemiec,
– transport za granicę i z powrotem plus transport lokalny w Niemczech,
-zakwaterowanie + wyżywienie w Niemczech,
-opiekuna grupy/tłumacza w Niemczech

Udział w projekcie jest bezpłatny
Zapraszamy do Biura projektów

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1,
09-402 Płock; tel. 24 286 94 40 lub 24 264 22 77
e-mail: projekty@zdz-plock.com.pl

 https://zdz-plock.com.pl/zostan-instruktorem-praktycznej-nauki-zawodu/

fb icon