Misją Izby Gospodarczej Regionu Płockiego jest świadczenie pomocy swoim członkom
w obszarach ich aktywności gospodarczej, a także działanie na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców.
Ich satysfakcja jest dla Izby wyznacznikiem sukcesu.

PŁOCKI BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY JUŻ 11 LISTOPADA! ZAPRASZAMY!

Szanowni Państwo, Przed nami jedna z najważniejszych dla Polaków kart w polskim kalendarzu – 11 listopada, a także jedna z najpiękniejszych dla Polaka rocznic - Odzyskanie przez Polskę Niepodległości! Pragnąc uczcić to wyjątkowe święto wszystkich Polaków, Izba...

czytaj dalej

III PŁOCKIE FORUM GOSPODARCZE ZA NAMI!

III PŁOCKIE FORUM GOSPODARCZE już za nami‼️ W wydarzeniu wzięli udział samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy, instytucje otoczenia biznesu, studenci i uczniowie szkół średnich. W środę tuż po godzinie 9.30 Forum oficjalnie otworzyła pani Renata...

czytaj dalej

20. LECIE IZBY GOSPODARCZEJ REGIONU PŁOCKIEGO

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego już w piątek 8 grudnia będzie świętowała wyjątkowy Jubileusz . lecia. Uroczyste obchody będą doskonałą okazją do podsumowania, prezentacji planów na przyszłość, wręczenia dyplomów i podziękowań za współpracę. Celem obchodu Jubileuszu jest podkreślenie wkładu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego w rozwój przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki na przestrzeni 20 lat. Płocka Izba to jedyna w subregionie płockim instytucja zrzeszająca przedsiębiorców. Od 20 lat...

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ) – ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY!

Kancelaria Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zaprasza na bezpłatne warsztaty informacyjne Akademii Biznesu poświęcone Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ), które odbędą się 5 grudnia br., o godz. 10.00 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 19. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców z regionu, których działalność już obejmuje lub będzie obejmować elementy gospodarki o obiegu...

XVI PŁOCKI BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY PRZESZEDŁ DO HISTORII!

To był Bal… 11 listopada, rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległościświętowaliśmy jak co roku w uroczysty sposób podczas XVI Płocki Bal Niepodległościowy, który odbył się w Hotel Tumski Płock i który był wyrazem patriotyzmu, okazją do wspomnień na temat wspaniałych chwil z historii naszego narodu oraz rozpamiętywania losów ludzi, którzy walczyli o naszą niepodległość.. Płocki Bal na dobre wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Mazowsza, czego dowodem są honorowe patronaty dla...

lat pracujemy na sukces firm

dni zorganizowanych wydarzeń

godzin konsultacji naszych ekspertów

Anna Drzewiecka p.o. Dyrektora WUP Filia w Płocku

Współpraca z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego dotyczy realizacji wspólnych celów jakimi są m.in. dostarczanie zrzeszonym przedsiębiorcom właściwej informacji i wiedzy z zakresu obszaru rynku pracy i zmian na nim zachodzących. Dobrym przykładem takich działań było uczestnictwo Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku w „Płockim Forum Biznesu” organizowanym w 2019 r. przez IGRP, które charakteryzowało się  bardzo dobrą organizacją i profesjonalizmem. Umożliwiło nawiązanie wielu nowych kontaktów z pracodawcami jak również wymianę doświadczeń. Mamy nadzieję, że współpraca obu instytucji będzie dalej się rozwijać z efektem dla społeczeństwa.

Katarzyna Pachelska Rzeczoznawca SIMP Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego “SIMP-ZORPOT”, Płock

Polecam Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. Dzięki profesjonalnej pomocy pracowników Biura Izby przy wniosku dotyczącym KFSu, miałam możliwość podnieść swoje kwalifikacje w zakresie języka angielskiego. Naprawdę warto skorzystać z doświadczenia, wskazówek i rad fachowców.

Piotr Krakowski Przedsiębiorstwo „PIK” Materiały Budowlane Sp. z o.o. Sp.k.

Izba Gospodarcza to organizacja zrzeszająca najaktywniejsze firmy z naszego rejonu. Przynależność do niej od kilkunastu już lat pozwala mojej firmie na różnorodne kontakty biznesowe i społeczne, wymianę poglądów, jak również ciekawe spotkania tematyczne, imprezy integracyjne i szeroki wachlarz szkoleń dla moich pracowników. Dlatego też, rekomenduję gorąco firmom z rejonu płockiego przynależność do tej Organizacji.

Dorota Krajewska P.P.W. „OPTIMAL”

Organizacja szkoleń na wysokim poziomie, bardzo dobry kontakt z osobami zajmującymi się organizacją. Trenerzy zawsze profesjonalni – duża partia materiału przedstawiona w przystępny sposób. Dużo praktyki, możliwość rozwiązania problemów, które pojawiają się w codziennej pracy. Plus za indywidualne podejście do uczestników.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Stary Rynek 8, 09- 400 Płock

Tel.: +48 24 364 99 89

Email: biuro@igrp.com.pl

fb icon